Chi tiết hỏi đáp

Hỏi: Xin nghỉ việc trước thời hạn hết hợp đồng 1 tuần có vi phạm luật hay không?

Hỏi: Tôi là công nhân ở một Công ty có trụ sở tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tôi đã ký hợp đồng lao động với Công ty làm việc trong 2 năm từ 01/6/2014 đến 31/5/2016, nhưng đến ngày 24/4/2016 vì lý do gia đình tôi báo với tổ trưởng sản xuất là tôi xin nghỉ việc trước khi hợp đồng lao động hết hạn và tôi nghỉ việc luôn từ ngày 25/4/2016. Đến nay, tôi quay lại Công ty xin được nhận lại sổ bảo hiểm, Công ty yêu cầu tôi phải trả tiền bồi thường vì chấm dứt hợp đồng lao động trái luật thì Công ty sẽ chốt sổ bảo hiểm trả lại cho tôi. Tôi xin hỏi Công ty làm như vậy có đúng luật không?          Trả lời:          Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, khi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải tuân thủ theo quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012, Điều luật này quy định cụ thể như sau:“ 1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:a)Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;  b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; c)Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động; d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;  e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền; g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục. 2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước: a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;  b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.  3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”         

Căn cứ vào quy định này, bạn đã nghỉ việc không có lý do và không báo trước cho cho Công ty 30 ngày có nghĩa là bạn đã chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. Khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái luật sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc, bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương, nếu vi phạm thời gian trước phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền lương tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước theo quy định tại Điều 44 Bộ luật Lao động.          Trong trường hợp này, bạn nên đến gặp lãnh đạo Công ty để trình bày về hoàn cảnh gia đình và lý do bạn chưa hiểu biết các quy định của pháp luật nên đã có hành vi đơn phương chấm dứt trái luật để lãnh đạo Công ty thông cảm cho bạn có thể giảm mức bồi thường hoặc không yêu cầu bạn bồi thường khoản tiền chấm dứt hợp đồng lao động trái luật nữa.Chúc bạn luôn khỏe, gia đình hạnh phúc và may mắn!