Chi tiết hỏi đáp

Lao động 47 tuổi, đóng BHXH 20 năm có được nghỉ hưu trước tuổi khi sức khỏe yếu?

Hỏi: Tôi 47 tuổi là công nhân ngành may làm việc trong điều kiện làm việc bình thường, đã đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm, hiện tôi nhận thấy sức khỏe của mình yếu và có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi. Trường hợp của tôi có đủ điều kiện để được nghỉ hưu?

Trả lời: Theo Điều 16 Thông tư số: 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời. Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

2. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành. Căn cứ vào quy định nêu trên để được nghỉ hưu trước tuổi, bạn phải làm hồ sơ giám định sức khỏe. Nếu bạn được Hội đồng Giám định y khoa kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì bạn sẽ được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định hiện hành.