Chi tiết hỏi đáp

Hỏi: cho người lao động hết tuổi lao động nghỉ việc sao cho đúng luật hiện hành?

          Người lao động (nam) hiện 59 tuổi, HĐLĐ không xác định thời hạn nhưng đóng BHXH 10 năm sang năm người lao động đủ 60, Công ty cho người lao động nghỉ việc có được không? Vì nếu cho nghỉ hưu phải đủ 2 điều kiện: tuổi và thời gian đóng BHXH, nếu chờ đủ thời gian đóng BHXH thì người lao động 75 tuổi. Công ty không thể sử dụng người cao tuổi vì ảnh hưởng giờ làm việc và công việc đặc thù. Như vậy, cho người lao động hết tuổi lao động nghỉ việc sao cho đúng luật hiện hành?

            Vì luật chưa nói rõ cho người nghỉ việc theo điều mấy, lỡ áp Công ty đơn phương chấm dứt Điều 38 thì chưa đúng, mà theo nghỉ Hưu Điều 187 cũng chưa đủ điều kiện do không bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội, nói người lao động viết đơn thì lỡ họ không chịu, mà Luật Lao động quy định là có thể tiếp tục ký HĐLĐ (Điều 167).

          Tôi ngại là người lao động không chịu viết đơn, Công ty cho nghỉ sau này họ kiện ngược thì khổ.  

           Trả lời:

          Vấn đề bạn hỏi, Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội xin được trả lời như sau:

  Tại Khoản 1, Điều 187 Bộ luật Lao động quy định về tuổi nghỉ hưu của người lao động  là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Điều luật này quy định cụ thể như sau: “Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi”.

Tại Khoản 4, Điều 36, Bộ luật Lao động quy định hợp đồng lao động sẽ chấm dứt trong trường hợp người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật Lao động.

Căn cứ quy định hai Điều luật nêu trên thì tuổi nghỉ hưu của người lao động nam là 60 tuổi và hợp đồng lao động đối với người lao động này sẽ đương nhiên chấm dứt vì lý do đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu. Công ty sẽ ra quyết định chấm dứt hợp đồng theo quy định tại thời điểm người lao động đủ tuổi nghỉ hưu. Trong trường hợp số năm đóng bảo hiểm xã hội của người lao động chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì Công ty vẫn phải chốt sổ bảo hiểm và trả cho người lao động để họ có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bộ luật Lao động có quy định về việc Công ty có thể tiếp tục ký kết hợp đồng lao động đối với người lao động cao tuổi. Theo quy định tại Điều 166, người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật Lao động.

 Điều 167 Bộ luật Lao động và Điều 6, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định về việc ký kết Hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi: ”khi người sử dụng lao động có nhu cầu và người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới; khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động”. Theo quy định này, nếu Công ty không có nhu cầu sử dụng người lao động cao tuổi thì không bắt buộc phải tiếp tục ký kết hợp đồng đối với người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu.