Chi tiết hỏi đáp

Hỏi: Về chế độ trợ cấp mất việc, ngoài bảo hiểm thất nghiệp còn có khoản trợ cấp nào không?

Hỏi: Tôi làm việc hợp đồng không xác định thời hạn ở một Công ty cổ phần xe khách được 18 năm, công ty này đã cổ phần hóa năm 2003. Đến ngày 04/12/2015 Công ty ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với tôi kể từ tháng 1/2016 vì lý do Công ty bán hết cổ phần cho ông chủ khác, ông giám đốc mới không ký tiếp hợp đồng lao động với tôi. Tôi đã nhận được sổ bảo hiểm xã hội để làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tôi muốn hỏi ngoài chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tôi có được hưởng khoản trợ cấp nào từ công ty hay không?

Trả lời:

Trong trường hợp này, khi công ty muốn chấm dứt hợp đồng lao động với ông thì công ty phải tuân thủ quy định tại tại Điều 45 Bộ luật Lao động, điều luật này quy định:

“1. Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

2. Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động trước đó phải lập phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

3. Trong trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều này, thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.”

Căn cứ theo quy định trên, công ty nơi ông đã làm việc đã chuyển quyền sử hữu doanh nghiệp thì phải có nghĩa vụ lập phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 Bộ luật Lao động và trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 Bộ luật Lao động.

Điều 49 Bộ luật Lao động quy định về chế độ trợ cấp mất việt làm như sau:

“1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.”

            Căn cứ vào các quy định đã nêu trên ông sẽ được công ty chi trả trợ cấp mất việc làm cho mỗi năm ông làm việc tại công ty là 01 tháng tiền lương trừ đi thời gian ông đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Ông làm đơn đề nghị công ty chỉ trả chế độ trợ cấp này cho ông, nếu còn vướng mắc xin ông vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 04.33117350 để được giải đáp.