• Hiệu lực: Có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27-07-2021

Tải file đính kèm
1) : FileVB/QD3642 UBND TP_1.PDF