• Hiệu lực: Có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22-07-2021

Tải file đính kèm
1) : FileVB/cong-dien-16-UBND HN.pdf