Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày đăng: 06/12/2022

Mới đây, Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội (KHCN và KTXD), nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tiến hành trang trọng tại trụ sở đơn vị cùng với sự tham gia của 81 đoàn viên công đoàn. Đây là đơn vị được Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp.

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội; Nguyễn Lương Tuấn, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện KHCN và KTXD Hà Nội cùng các đồng chí là Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Đại hội Công đoàn Cơ sở Viện KHCN và KTXD Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng cao nhất của đoàn viên, người lao động tại cơ sở. Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung quan trọng của Đại hội: kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu Ban Chấp hành công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ chi bộ, sự phối hợp, tạo điều kiện có hiệu quả của chính quyền, BCH Công đoàn Cơ sở Viện KHCN và KTXD Hà Nội đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Phát huy tốt vai trò chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Luôn chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viện KHCN và KTXD Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 và các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và chính quyền cơ sở.

Đồng thời, đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ mới, cần tiếp tục phát huy, tập trung hướng về người lao động, phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về người lao động. Tổ chức các hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán cho cán bộ, công chức, người lao động.

Tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và Viện trưởng Viện KHCN và KTXD, chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu ghi nhận, đánh giá Đại hội Công đoàn Viện KHCN và KTXD đã diễn ra khoa học, bài bản, đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viện KHCN và KTXD, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí. Đồng thời, Đại hội cũng bầu 02 đại biểu (01 chính thức, 01 dự khuyết) đi dự Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Nâng tầm hoạt động Công đoàn trong tình hình mới

Nâng tầm hoạt động Công đoàn trong tình hình mới Bài 2: Đổi mới mạnh mẽ, thực chất tổ chức và hoạt động, phấn đấu xây dựng Công đoàn Thủ đô vững mạnh toàn diện

Thạch Thất: Ra mắt CĐCS Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam

Các tin khác