Cách tính tiền lương của cán bộ, công chức từ 1.7.2023

Ngày đăng: 14/11/2022

Lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên thành 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 1.7.2023 khiến lương của nhóm đối tượng trên cũng tăng theo.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1.800.000 đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành).

Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng.

Bên cạnh đó, tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Từ ngày 1.1.2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận 25-KL/TW ngày 30.12.2021 của Bộ Chính trị.

Hiện nay, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Theo đó, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này.

Mức lương cơ sở dùng để tính tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng.

Hệ số lương của cán bộ, công chức được thực hiện theo Bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP:

 

Theo đó, đối với cán bộ, công chức hưởng hệ số lương nhóm A3.1 bậc 6 thì tiền lương nhận được hiện nay sẽ là 1.490.000 x 8 = 11.920.000 đồng.

Từ ngày 1.7.2023, tiền lương của cán bộ, công chức hưởng hệ số lương nhóm A3.1 bậc 6 nhận được là 1.800.000 x 8 = 14.400.000 đồng/tháng.

Đối với cán bộ, công chức hưởng hệ số lương theo nhóm C3 bậc 1 thì tiền lương nhận được hiện này là 1.490.000 x 1.35 = 2.011.500 đồng/tháng.

Từ ngày 1.7.2023. thì tiền lương của cán bộ, công chức hưởng hệ số lương theo nhóm C3 bậc 1 sẽ là 1.800.000 x 1.35 = 2.430.000 đồng/tháng.

 
Theo Laodong.vn
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Cách tính tiền lương của cán bộ, công chức từ 1.7.2023

Đề xuất chỉ được rút 8% bảo hiểm xã hội 1 lần: Có nên không?

Vấn đề về công tác cán bộ công đoàn khi xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

Các tin khác