Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngày đăng: 07/09/2022

Chiều nay (6/9), Ban Đối ngoại Trung ương đã có buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” và hoạt động đối ngoại của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Hoài Trung - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Trong bối cảnh đất nuớc đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, trong đó có công tác đối ngoại.

"Cuộc làm việc của Ban Đối ngoại Trung ương hôm nay thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với công tác đối ngoại của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Qua trao đổi, làm việc, đoàn công tác sẽ có những định huớng, chỉ đạo, giúp đỡ hoạt động đối ngoại của Tổng LĐLĐ Việt Nam, để Công đoàn thích ứng với những đòi hỏi của tình hình mới", đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đã trình bày báo cáo, nêu bật công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hoạt động đối ngoại trong hệ thống Công đoàn; kết quả triển khai các hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh hợp tác quốc tế của Tổng Liên đoàn thời gian qua; định hướng hoạt động đối ngoại của Tổng LĐLĐ Việt Nam thời gian tới…

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng khẳng định, Tổng Liên đoàn sẽ tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng tại Đại hội XIII và tinh thần Chỉ thị 12-CT/TW, nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của đối ngoại nhân dân; chỉ đạo các cấp Công đoàn tích cực mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhằm củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của Công đoàn Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp vào thành công chung của đối ngoại nhân dân.

 
Theo Laodongthudo.vn
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố quyết định về công tác cán bộ

Bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn

Phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ trợ vốn Công đoàn - giải pháp ngăn chặn “tín dụng đen”

Các tin khác