Xét chọn, biểu dương 10 “Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu Thủ đô” năm 2022

Ngày đăng: 17/08/2022

Nhằm kịp thời tôn vinh, biểu dương và nhân rộng những gương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu, LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ tổ chức xét chọn và biểu dương 10 “Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu Thủ đô” ngoài khu vực nhà nước năm 2022 có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Tại Kế hoạch số 46/KH-LĐLĐ ngày 16/8/2022, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội nhấn mạnh, hoạt động ý nghĩa này sẽ động viên, xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngày càng nâng cao về chất lượng, góp phần phát triển cơ quan, đơn vị bền vững, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Công đoàn Thủ đô; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ CĐCS trong thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019

Tiêu chuẩn để xét chọn phải là Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, quy định của tổ chức công đoàn. Có phẩm chất đạo đức tốt; gần gũi, sâu sát, có uy tín với công nhân, lao động; có giải pháp, hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, nhất là phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Bên cạnh đó, năm 2021, tổ chức Công đoàn cơ sở phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể xếp loại chất lượng B trở lên.

Về điều kiện, các trường hợp được xét chọn phải là Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đương nhiệm, có thời gian liên tục giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS ít nhất 3 năm (36 tháng), tính đến thời điểm 31/8/2022. Trong 3 năm (2019-2021) Công đoàn cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đạt ít nhất một danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ cấp LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên; đồng thời có ít nhất một chương trình phúc lợi cho đoàn viên và thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn theo quy định. Ưu tiên những công đoàn cơ sở có số lượng đoàn viên công đoàn lớn (trên 500 đoàn viên); có tỷ lệ đoàn viên công đoàn đạt trên 90% tổng số người lao động trong doanh nghiệp.

Về quy trình xét chọn, đầu tiên, Công đoàn cấp trên trực tiếp căn cứ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn để rà soát, giới thiệu danh sách đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố xét chọn, lưu ý danh sách gửi trước ngày 31/8/2022. Sau đó, Ban Tổ chức phối hợp với Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động tổng hợp danh sách các Chủ tịch Công đoàn cơ sở đủ điều kiện, thẩm định, tham mưu tổ chức lấy ý kiến tham vấn của các đơn vị liên quan để sơ loại lựa chọn 20 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu trình Hội đồng thi đua khen thưởng LĐLĐ Thành phố.

Sau khi nghiên cứu xem xét, Hội đồng thi đua khen thưởng LĐLĐ Thành phố sẽ quyết định chọn 10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu nhất để biểu dương. Việc bình xét đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, lựa chọn được những chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng.

LĐLĐ thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức Lễ biểu dương 10 “Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu Thủ đô” vào tháng 10/2022, vừa đảm bảo tính trang trọng, vừa thiết thực, ý nghĩa.

 

 
Hải Yến
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác