Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thảo luận về hoạt động của các chương trình, tổ chức tài chính vi mô

Ngày đăng: 17/08/2022

Sáng nay (17/8), Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 29 khóa XII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Tham dự Hội nghị có đại diện các ban xây dựng Đảng: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và Bộ Công an.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thảo luận về hoạt động của các chương trình, tổ chức tài chính vi mô
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết: Theo chương trình làm việc của Đoàn Chủ tịch kỳ này, Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến 3 nội dung. Báo cáo kết quả hoạt động các chương trình, tổ chức tài chính vi mô sau 3 năm thực hiện chuyển đổi theo quy định; Đề án trung tâm tư vấn hỗ trợ người lao động của LĐLĐ thành Hải Phòng và kiện toàn công tác cán bộ của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Về hoạt động các chương trình, tổ chức tài chính vi mô, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Thực hiện Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ, đến nay, đã có 12/13 Quỹ trợ vốn của tổ chức Công đoàn thực hiện việc đăng ký, chuyển đổi thành Chương trình dự án tài chính vi mô, Tổ chức tài chính vi mô, trong đó, Quỹ trợ vốn của LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh chuyển đổi thành Tổ chức tài chính vi mô (CEP).

Để có cái nhìn tổng quan sau 3 năm thực hiện chuyển đổi, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo sau 3 năm (2019-2021) thực hiện đăng ký hoạt động theo Chương trình, dự án tài chính vi mô; tập trung đánh giá những nội dung trong công tác chỉ đạo, điều hành; kết quả hoạt động, tình hình tài chính của các Quỹ trợ vốn sau khi chuyển đổi; những thuận lợi và khó khăn trong quá trình các Quỹ thực hiện đăng ký, chuyển đổi; các đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và các đơn vị liên quan… Theo đó, đề nghị các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thảo luận về hoạt động của các chương trình, tổ chức tài chính vi mô
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường thảo luận tại Hội nghị.

Về Đề án trung tâm tư vấn hỗ trợ người lao động của LĐLĐ thành Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết: Đây là 1 trong 17 đề án trong Chương trình hành động số 02 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Để xây dựng Đề án, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo LĐLĐ thành phố Hải Phòng phối hợp với các ban của Tổng Liên đoàn nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện Đề án tổ chức lại Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hải Phòng thành “Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động” thuộc LĐLĐ thành phố Hải Phòng. Đồng thời, giao các ban: Tổ chức, Tài chính, Chính sách - Pháp luật, Quan hệ lao động trực tiếp thẩm định, hướng dẫn LĐLĐ thành phố Hải Phòng hoàn thiện. Quá trình xây dựng và hoàn thiện Đề án, LĐLĐ thành phố Hải Phòng đã 7 lần tiếp thu, giải trình hoàn thiện dự thảo Đề án và các đề án, phương án thành phần kèm theo.

“Đây là mô hình mới, trên cơ sở trung tâm tư vấn pháp luật trước đây, bổ sung các chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ người lao động chưa có tiền lệ, vì vậy, đề nghị các đồng chí thảo luận, cho ý kiến, trong đó tập trung vào: Mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và phương án tự chủ tài chính nêu trong Đề án… để Đoàn Chủ tịch xem xét, thông qua; đồng thời cũng làm cơ sở để thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét, cho ý kiến về việc thành lập trung tâm theo mô hình này của các LĐLĐ tỉnh, thành phố khác (nếu có)”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị.

 
Theo Laodongthudo.vn
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Đồng chí Nguyễn Đình Khang được bầu là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ 30: Tiếp tục các hoạt động cụ thể hóa chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”

Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch đổi Thẻ Đoàn viên công đoàn

Các tin khác