Sẽ biểu dương 60 nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022

Ngày đăng: 13/08/2022

LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ biểu dương 60 nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2017 – 2022 vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Đây là nội dung được LĐLĐ thành phố Hà Nội triển khai tại Kế hoạch số 43/KH-LĐLĐ ngày 29/7/2022 về việc “Biểu dương nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2017 – 2022” . Hoạt động này nhằm biểu dương khen thưởng nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác vận động nữ CNVCLĐ, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác gia đình. Thông qua hoạt động, Công đoàn Hà Nội muốn động viên nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công phát huy tài năng, trí tuệ góp phần thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, tổ chức công đoàn, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác vận động nữ CNVCLĐ, góp phần vào sự phát triển của tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức biểu dương cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu năm 2019

Cán bộ được biểu dương phải có thời gian làm công tác công đoàn, công tác nữ công từ 3 năm trở lên tại đơn vị trong giai đoạn 2017-2022. Ban Nữ công CĐCS và Ban Nữ công Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nơi cán bộ công tác phải có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia; đóng vai trò nòng cốt tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác nữ công.

Cụ thể, đối với nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công CĐCS tiêu biểu thì Ban Nữ công CĐCS nơi đó phải thực hiện xuất sắc ít nhất một trong những nội dung như: (1) Hàng năm, tham mưu tổ chức ít nhất một hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật cho lao động nữ và thực hiện ít nhất một hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền của nữ đoàn viên, NLĐ tại đơn vị; (2) Tham gia đảm bảo việc làm, tiền lương cho lao động nữ; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ và thương lượng, đề xuất thành công đưa vào thỏa ước lao động tập thể hiện hành của đơn vị ít nhất một quy định có lợi hơn quy định của pháp luật như: biện pháp góp phần giải quyết vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo, nhà ở cho lao động nữ; hỗ trợ mang  thai, nuôi con nhỏ… (3) Có sáng kiến đổi mới và đa dạng hóa công tác truyền thông về giới, bình đẳng giới, dân số, sức khỏe sinh sản, gia đình, trẻ em; (4) Có các biện pháp sáng tạo huy động, tạo được nguồn quỹ dành cho nữ đoàn viên và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; (5) Cụ thể hóa các tiêu chí xét chọn, tổ chức tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” sát với tình hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Tổ chức các hoạt động góp phần xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh như: Biểu dương, khen thưởng cá nhân, gia đình tiêu biểu, con CNVCLĐ có thành tích cao trong học tập, vượt khó, học giỏi… (6) Tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với lao động nữ; (7) Phối hợp thực hiện có kết quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ.

Đối với nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiêu biểu được tuyên dương thì Ban Nữ công nơi cán bộ đó công tác phải thực hiện xuất sắc các nội dung như: Tham mưu, chỉ đạo Ban nữ công quần chúng CĐCS trực thuộc phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến lao động nữ; Chỉ đạo thành lập được 100% Ban nữ công quần chúng CĐCS ở khu vực Nhà nước và 90% trở lên ở CĐCS ngoài khu vực Nhà nước; Có sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo các phong trào thi đua đặc biệt là phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Tham mưu chỉ đạo, triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị Nghị quyết của Công đoàn liên quan đến công tác vận động nữ CNVCLĐ; Có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong tham mưu triển khai các hoạt động chăm lo cho lao động nữ, nữ đoàn viên, người lao động; Tham gia kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi đối với lao động nữ, nhất là ở những doanh nghiệp khó khăn về việc làm, phá sản, giải thể, nợ đọng BHXH...

Đặc biệt, LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ ưu tiên khi xét chọn đối với nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có từ 500 lao động trở lên (trong đó có trên 30% là lao động nữ); các cán bộ có thời gian tham gia công tác công đoàn, công tác nữ công từ 5 năm trở lên; cán bộ được tặng bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố hoặc Bằng khen của Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố trong 5 năm trở lại đây (2017 – 2022).

 

 
Hải Yến
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Người nữ hiệu trưởng dám nghĩ, dám làm

HANDICO: Tuyên dương con CBCNVLĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2016 - 2017

Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội biểu dương “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2017

Các tin khác