Tháng Công nhân năm 2022: Thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Ngày đăng: 28/04/2022

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022: “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh cùng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân nỗ lực vượt khó, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; không ngừng sáng tạo, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, phồn vinh.…

Nhằm phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, tôn vinh những người lao động, ngày 24/2/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có thông báo Kết luận số 77-TB/TW đồng ý chủ trương lấy tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân.

Đây là dịp cao điểm để các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của các cấp chính quyền, huy động sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội để chăm lo, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước.

Tháng Công nhân năm 2022: Thiết thực, hiệu quả vì người lao động
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (bên phải) thăm hỏi công nhân lao động.

Tháng Công nhân năm 2022 diễn ra trong bối cảnh dự báo tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn do tác động nặng nề của dịch Covid-19; đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động và hoạt động Công đoàn đối mặt với nhiều thách thức cần giải quyết.

Từ thực tế đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung tổ chức Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn tình hình của ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19.

Theo đó, bám sát chủ đề Tháng Công nhân năm 2022: “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục tổ chức các hoạt động đang phát huy hiệu quả, được đông đảo đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ đón nhận, các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm, ủng hộ.

Đồng thời, căn cứ các cấp độ phòng, chống dịch Covid-19 để chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng và phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ đảm bảo chất lượng, hiệu quả gắn với triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Các cấp Công đoàn tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân; về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; rà soát, kiện toàn để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn từ cơ sở.

Bên cạnh đó, Công đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động; tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động; đề xuất, phối hợp tổ chức các hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi, các cuộc thi đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoạt động văn nghệ, thể thao cho đoàn viên, công nhân lao động tại cơ sở...

Các cấp Công đoàn tích cực tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp với cán bộ Công đoàn và CNVCLĐ; tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp - doanh nghiệp vì công nhân”. Đồng thời, triển khai hoạt động “Cảm ơn người lao động”; tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, nhất là sơ kết phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Tháng Công nhân năm 2022: Thiết thực, hiệu quả vì người lao động
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường thăm, động viên người lao động tại các doanh nghiệp.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của công nhân đối với doanh nghiệp và đất nước.Đẩy mạnh hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, đảm bảo ATVSLĐ; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 (từ 1/9/2021-31/5/2022) có 52.000 sáng kiến hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Huy động các nguồn lực xã hội và tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp quan tâm đầu tư các công trình phúc lợi phục vụ công nhân lao động; hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao chất lượng bữa ăn ca; đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động.

Ở cấp Thành phố, LĐLĐ Thành phố tập trung triển khai các hoạt động trọng tâm: Phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ; tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố với công nhân lao động để lãnh đạo Thành phố lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của người lao động, từ đó có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất; tổ chức Hội nghị tọa đàm “Giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thực hiện chế độ bảo hiểm, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động”; tuyên dương 100 “Công nhân giỏi Thủ đô”; ra mắt 2 Điểm Sinh hoạt văn hóa công nhân.

Đặc biệt là tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà đoàn viên, người lao động khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, gia đình có công nhân bị tai nạn lao động chết; khám, tư vấn sức khỏe, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp và chế xuất; tư vấn pháp luật phục vụ công nhân lao động…

Với việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 thiết thực, hiệu quả sẽ góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô nói riêng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Qua các hoạt động này, cũng thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô và đất nước./.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.

 
Theo Laodongthudo
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Liên đoàn Lao động quận Ba Đình: Chú trọng nâng cao công tác phát triển đoàn viên

Cách nộp hồ sơ online nhận hỗ trợ Covid-19 với người lao động không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước

Các tin khác