Tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Ngày đăng: 11/01/2022

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) lần thứ 10 (khoá XII) diễn ra sáng 11.1, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 2022.

Hoàn thành 10/13 chỉ tiêu của năm 2021

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đòi hỏi nỗ lực lớn của tổ chức Công đoàn trong tham gia thực hiện và cụ thế hóa. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đặc biệt là đợt bùng phát dịch lần thứ tư (27.4.2021) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, sinh kế, đời sống của nhân dân, tác động trực tiếp đến đời sống, việc làm của công nhân, viên chức, lao động, hoạt động công đoàn. 

Trong bối cảnh đó, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động đã nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch; tích cực lao động, sản xuất, sinh hoạt trong điều kiện có khó khăn thiếu thốn… góp phần vào thành công chung trong công tác phòng, chống dịch của cả nước, tạo niềm tin cho người lao động, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị, khẳng định vị thế và vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

Năm 2021, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN đã tập trung nghiên cứu, tham mưu triển khai nhiều chủ trương có vai trò đặc biệt quan trọng. 

Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN đã tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, là nghị quyết lịch sử với những quyết định nền tảng để phát triển tổ chức và hoạt động công đoàn. 

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, xác định những vấn đề lớn, những chỉ tiêu cần điều chỉnh, những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong nửa nhiệm kỳ còn lại, đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ hai từ phải sang) trao hỗ trợ phòng chống COVID-19 cho LĐLĐ tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao hỗ trợ phòng chống COVID-19 cho LĐLĐ tỉnh Bắc Giang

Trong điều kiện khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID – 19 kéo dài, các cấp công đoàn đã chủ động thay đổi phương pháp hoạt động với tinh thần thích ứng, linh hoạt duy trì tốt các mặt hoạt động định kỳ, thường xuyên; thể hiện rõ nét tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực khắc phục khó khăn, đã hoàn thành 10/13 chỉ tiêu của năm 2021 trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng đạt kết quả cao, đóng góp tích cực vào chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. 

Trong đó, có công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động được thực hiện chủ động, kịp thời, quy mô lớn, diện rộng, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả với sự dấn thân của đội ngũ cán bộ công đoàn.

Theo số liệu báo cáo bước đầu, các cấp công đoàn đã chi và đang triển khai thủ tục chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động và các lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 6.000 tỉ đồng.

Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” - một trong những hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân năm 2021, chào mừng bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân được các cấp công đoàn triển khai thực hiện, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, phối hợp của người sử dụng lao động, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia. 

Sau 2 đợt cao điểm phát động triển khai Chương trình, đã có 250.117 sáng kiến đảm bảo quy định, vượt trên 300% so với mục tiêu đề ra, trong đó có 324 sáng kiến có tổng giá trị làm lợi ước tính 1.811 tỉ/năm được các đơn vị đề xuất Tổng LĐLĐVN xem xét tôn vinh, khen thưởng…

Năm 2021, có hơn 1 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng từ chương trình phúc lợi, có hơn 1,6 triệu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi; hơn 3.000 Mái ấm Công đoàn được hỗ trợ xây mới và sửa chữa với tổng số tiền hàng chục tỉ đồng…  

Dự kiến năm 2022 khởi công 8 dự án Thiết chế Công đoàn

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho biết, năm 2022, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023, năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. 

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 dự báo còn tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống, việc làm của người lao động. 

Với chủ đề “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, hoạt động công đoàn các cấp năm 2022 tập trung phấn đấu các chỉ tiêu như tăng thêm 780.000 đoàn viên công đoàn; thành lập 1.814 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên; giới thiệu hơn 116.880 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; ký mới thỏa ước lao động tập thể ở 1.696 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh bữa ăn giữa ca tại 2.320 doanh nghiệp; tổ chức Tháng Công nhân ở 40.457 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp; có thêm 5.934 doanh nghiệp thực hiện thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. 

Xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Nghiên cứu xác định những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018- 2023.

Công đoàn cơ sở tích cực, chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, vận động người lao động trở lại doanh nghiệp làm việc đảm bảo các quy định an toàn, thích ứng với dịch bệnh COVID-19; hướng dẫn, giám sát việc ký kết hợp đồng lao động, thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, đảm bảo quyền lợi của người lao động, trong đó quan tâm nội dung việc làm, tiền lương cho người lao động tại các doanh nghiệp. 

Tập trung triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”; dự kiến trong năm 2022 khởi công 8 dự án. 

Tập trung triển khai Kế hoạch số 135/KH-TLĐ ngày 24.9.2021 phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023; củng cố, kiện toàn công đoàn cơ sở hiện có; tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tăng tỉ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân, lao động ở những nơi đã thành lập công đoàn

Triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.   

 
Theo Laodong.vn
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Đồng chí Nguyễn Đình Khang được bầu là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ 30: Tiếp tục các hoạt động cụ thể hóa chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”

Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch đổi Thẻ Đoàn viên công đoàn

Các tin khác