Tọa đàm trực tuyến về phong trào thi đua trong CNVCLĐ, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19

Ngày đăng: 10/11/2021

Ngày 10/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến nhằm tìm ra các giải pháp tổ chức hiệu quả Phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 tại công đoàn cơ sở”.

Hoạt động trên nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 130/KH-TLĐ ngày 1/9/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức Phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải, mục đích của buổi Tọa đàm nhằm thảo luận, trao đổi tìm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; là cơ sở để đánh giá, sơ kết thực hiện Kế hoạch số 130/KH-TLĐ ngày 1/9/2021 và Hướng dẫn số 33/HD-TLĐ ngày 12/10/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức và khen thưởng Phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Thành phần tham gia buổi toạ đàm gồm có: Đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo các Ban chuyên môn thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại diện thường trực và lãnh đạo ban phụ trách thi đua, khen thưởng của một số LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam; chủ tịch công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có cách làm hay, mô hình sáng tạo, triển khai tốt Phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”…

Trước đó, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-TLĐ ngày 1/9/2021 về việc tổ chức Phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Theo đó, Tổng Liên đoàn hướng dẫn chi tiết tiêu chí thi đua và khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm phát hiện, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch; trong trạng thái bình thường mới.

Cụ thể, Tổng LĐLĐ Việt Nam có quy định tiêu khí khen thưởng cụ thể với “Mỗi công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên”; và “Mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động là một chiến sĩ”.

Đặc biệt, một trong những điểm mới của Hướng dẫn này là thực hiện thủ tục đơn giản đối với trường hợp khen thưởng đột xuất (theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ). Người đứng đầu tổ chức Công đoàn các cấp xét và đề nghị khen thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất.

 
Theo Lao động thủ đô
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Đồng chí Nguyễn Đình Khang được bầu là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch đổi Thẻ Đoàn viên công đoàn

HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ 30: Tiếp tục các hoạt động cụ thể hóa chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”

Các tin khác