Tôn vinh những cán bộ công đoàn quên mình trong công tác phòng, chống dịch

Ngày đăng: 05/11/2021

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải ký đã ban hành Hướng dẫn về tiêu chí thi đua và khen thưởng Phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Hướng dẫn).

Căn cứ Hướng dẫn số 2611/HD-BTĐKT ngày 6.10.2021 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; căn cứ Kế hoạch số 130/KH-TLĐ ngày 1.9.2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc tổ chức Phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Tổng LĐLĐVN hướng dẫn tiêu chí thi đua và khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng tạo, hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch

Về tiêu chí thi đua đối với công đoàn cơ sở, là các điển hình thực hiện tốt nội dung thi đua “Mỗi công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên” theo Kế hoạch số 130/KH-TLĐ ngày 1.9.2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Các công đoàn cơ sở chủ động, thực hiện tốt và rõ những công việc của công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch và tham gia có hiệu quả các giải pháp ổn định sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép”.

Có cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch; thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc.

Nắm bắt chặt chẽ tình hình tư tưởng, tâm lý và kịp thời có giải pháp phối hợp hiệu quả nhằm bảo vệ, chăm lo, ổn định đời sống và việc làm của đoàn viên, người lao động.

Không có đoàn viên, CNVCLĐ vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; có các giải pháp không để đoàn viên, người lao động tụ tập đông người, gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn.

Có nhiều giải pháp chăm lo người lao động

Về tiêu chí của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN; các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN là các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch do công đoàn cấp trên và cấp ủy, chính quyền cùng cấp giao; có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch.

Chủ động, sáng tạo, có mô hình mới được nhân rộng hoặc có hiệu quả cao trong chỉ đạo, triển khai và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; có nhiều giải pháp chăm lo, ổn định đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động trên địa bàn; tích cực hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch. 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, góp phần quan trọng định hướng và tạo sự đồng thuận trong đoàn viên, người lao động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và quy định về phòng, chống dịch.  

Chủ động, kịp thời tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch của tổ chức Công đoàn.

Có các giải pháp vận động, quyên góp, ủng hộ các nguồn lực dành cho công tác phòng, chống dịch, Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 và các điều kiện hỗ trợ cho người lao động vượt qua khó khăn và duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng cam cộng khổ với NLĐ

Đối với cá nhân, Tổng LĐLĐVN hướng dẫn là các nhân tố điển hình thực hiện tốt nội dung thi đua “Mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ là một chiến sĩ” theo Kế hoạch số 130/KH-TLĐ ngày 1.9.2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch; chủ động, tích cực tham gia, thực hiện có trách nhiệm, tâm huyết, tận tâm, tận lực, không ngại khó khăn, đồng cam cộng khổ, chấp nhận hy sinh để bảo đảm an toàn tính mạng, bảo vệ sức khỏe và đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, nhất là những cá nhân trên tuyến đầu, những tấm gương quên mình trong công tác phòng, chống dịch; 

Có sáng kiến, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, trong lao động, sản xuất với mục tiêu đảm bảo an toàn, chất lượng tốt, năng suất cao.

Tham gia tích cực và có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, người lao động; trong công tác xã hội từ thiện, ủng hộ, quyên góp, huy động xã hội hóa các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch…

Trên cơ sở các tiêu chí thi đua chung, các cấp công đoàn cụ thể hóa các tiêu chí đảm bảo phù hợp với từng cấp, từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tiễn tại địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Hình thức khen thưởng: Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN; Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Giấy khen của công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở.

 
Theo Lao động
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Tăng cường thực thi quyền công đoàn của NLĐ

Tổ chức “Tết sum vầy” tại các công đoàn cơ sở

Các tin khác