Bộ VHTTDL - Tổng LĐLĐ Việt Nam: Phối hợp nâng cao đời sống văn hóa, sức khỏe cho người lao động

Ngày đăng: 13/10/2021

Thời gian tới, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch và tổ chức Công đoàn sẽ chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động, qua đó xây dựng hình ảnh người lao động mới phát triển toàn diện, khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần, có nếp sống, lao động lành mạnh, văn minh hiện đại.

Chiều nay (12/10), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa giai đoạn 2016-2021 và ký kết, triển khai Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện thể dục thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động (CC,VC,CNLĐ) giai đoạn 2021-2026.

Phối hợp nâng cao đời sống văn hóa, sức khỏe cho người lao động
Dưới sự chứng kiến của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, lãnh đạo Bộ VHTTDL và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp 5 năm (2021-2026).

Tại hội nghị, báo cáo kết quả 5 năm (2016-2020) thực hiện chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hoá trong công nhân, viên chức, lao động giữa hai đơn vị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết: Trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến việc làm, thu nhập của người lao động và phát triển kinh tế, xã hội, tổ chức Công đoàn xác định trọng tâm công tác xây dựng đời sống văn hóa là tuyên truyền, vận động CC,VC,CNLĐ tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, tác phong lao động công nghiệp, giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống nhằm xây dựng hình ảnh người lao động mới phát triển toàn diện, khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần, có nếp sống, lao động lành mạnh, văn minh hiện đại.

Đặc biệt, năm 2020, lần đầu tiên Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức cuộc thi “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ” trong CC,VC,CNLĐ với 2.454 tác phẩm dự thi, thu hút được 8.281.369 lượt người theo dõi, tham gia xem và bình chọn cho tác phẩm yêu thích. Cuộc thi là cơ hội để CC,VC,CNLĐ cùng nhau luyện tập, nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng, chống lại bệnh tật, mang lại niềm vui cho người lao động, làm phong phú thêm các hoạt động cộng đồng...Hai bên phối hợp cùng xây dựng kế hoạch tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa CC,VC,CNLĐ theo từng chủ đề, hình thức chuyển tải khác nhau: “Ứng xử văn hóa - Chìa khóa vạn năng”; “Sống thử - Hậu quả thật”, “Sách - Vitamin tâm hồn”, “Tiêu chí tác phong lao động công nghiệp”, “Mạng xã hội - Thế giới ảo - Cảm xúc thật”, “Khỏe để góp phần nâng cao năng suất lao động”; biên soạn và phát hành trên 3 triệu tài liệu nội dung về xây dựng nếp sống văn hóa, tổ chức 3.676 cuộc nói chuyện chuyên đề “Xây dựng đời sống văn hóa” tới hàng triệu lượt CC,VC,CNLĐ trong cả nước lồng ghép với việc triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Bày tỏ đồng tình và nhất trí cao với 6 nội dung trong chương trình phối hợp hai cơ quan sẽ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2026, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tin tưởng việc triển khai tốt các nội dung trên từ Trung ương đến địa phương, cơ sở thì chắc chắn sẽ “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường các hoạt động thể dục, thể thao nâng cao thể lực và sức khỏe tinh thần cho công nhân và người lao động, góp phần hiện thực hóa những định hướng về phát triển con người và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc được đề cập trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTDL trong giai đoạn 2016-2021. Từ đó, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, phục vụ cho CC,VC,CNLĐ luyện tập vui chơi giải trí được các địa phương, doanh nghiệp được quan tâm đầu tư, xây dựng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao từng bước được nâng lên. Nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp, môi trường làm việc văn minh của giai cấp công nhân hiện đại được hình thành và phát triển.

Nhắc tới những tổn thất nặng nề mà đại dịch Covid-19 gây ra đang tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội và làm thay đổi tư duy, chuẩn mực xã hội trên một số lĩnh vực, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, trong bối cảnh đó, các cấp, các ngành cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò của công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp. Đây chính là lực lượng quan trọng, quyết định sự phát triển của một doanh nghiệp, một khu công nghiệp, một tỉnh và của cả một nền kinh tế của đất nước.

"Với sự quyết tâm cao của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ VHTTDL, sự quan tâm chỉ đạo của các bộ, ngành, địa phương, chương trình phối hợp sẽ được lan tỏa sâu rộng, tạo luồng sinh khí mới trong xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động thể thao của CC,VC,CNLĐ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng.Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị cần có nghiên cứu tổng thể dựa trên căn cứ khoa học, thực tiễn để có những chính sách phù hợp khi tiến hành quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Trong đó, quan tâm đúng mức đến đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao gắn với khu nhà ở, khu lưu trú tiện ích an toàn. Điều này không chỉ dừng lại ở những kiến nghị mà phải trở thành các quy chuẩn, quy phạm có tính bắt buộc do Nhà nước quy định. Trên cơ sở đó tăng cường kiểm tra, thanh tra để các quy định này được triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Trong 5 năm (2021-2026), hai bên sẽ tập trung phối hợp triển khai 6 nội dung

1. Thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành VHTTDL và tổ chức Công đoàn về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao trong CC,VC,CNLĐ.

2. Tuyên truyền vận động CC,VC,CNLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, hiểu biểu pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng sống, tác phong lao động công nghiệp gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội và trong sinh hoạt cộng đồng.

3. Nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; sửa đổi, bổ sung tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; triển khai hiệu quả giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”, xây dựng Bộ tiêu chí về “Văn hóa doanh nghiệp”.

4. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng tủ sách, thư viện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; khuyến khích thói quen đọc sách, rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, phát triển các câu lạc bộ sở thích đáp ứng nhu cầu và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong CC,VC,CNLĐ.

5. Triển khai nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao và gia đình trong CC,VC,CNLĐ như bài tập thể dục giữa giờ, điểm sinh hoạt văn hóa, đám cưới tập thể, gia đình công nhân văn hóa, văn hóa đọc và các hoạt động văn hóa trực tuyến.

6. Đề xuất giải pháp phát huy các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Cung văn hóa, Nhà văn hóa lao động; kiến nghị các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, địa điểm để CC,VC,CNLĐ được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

 
Theo Laodongthudo
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Đồng chí Nguyễn Đình Khang được bầu là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch đổi Thẻ Đoàn viên công đoàn

HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ 30: Tiếp tục các hoạt động cụ thể hóa chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”

Các tin khác