Tổ chức Công đoàn, CNVCLĐ Thủ đô: Vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19

Ngày đăng: 10/09/2021

Quán triệt Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hưởng ứng phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Thành phố Hà Nội, mới đây, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động Thủ đô nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

LĐLĐ Thành phố xác định, phong trào thi đua nhằm tuyên truyền, vận động, cổ vũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực, tự cường, đồng cam, cộng khổ, chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống đại dịch Covid-19. Phong trào thi đua cũng nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng cả nước, Thành phố và cơ quan, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” góp phần sớm kiểm soát và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”.

Theo đó, phong trào thi đua đặc biệt được tổ chức từ nay đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát trên địa bàn Thành phố và trong phạm vi toàn quốc.

Mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ là một chiến sĩ, chủ động nâng cao nhận thức, tự giác thực hiện và vận động, thuyết phục đồng nghiệp và người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là nguyên tắc 5K, thực hiện giãn cách xã hội và chiến lược tiêm chủng vắc xin; đồng cam, cộng khổ, chia sẻ với khó khăn của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; hỗ trợ, giúp đỡ nhau, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tích cực tham gia lao động sản xuất với năng suất cao, chất lượng; góp phần sớm ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và đời sống.Phong trào gồm 5 nội dung, trong đó các cấp Công đoàn tập trung tuyên truyền trong CNVCLĐ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; về truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước của dân tộc; về hành động có trách nhiệm của công dân vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm “Ai ở đâu, ở đó” trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Mỗi cơ quan, doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên. Công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đoàn kết, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong phòng, chống dịch Covid-19 và sản xuất, kinh doanh; phối hợp với thủ trưởng, người sử dụng lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận động đoàn viên, CNVCLĐ nêu cao tinh thần đồng cam, cộng khổ thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch; bảo vệ sức khỏe, toàn tính mạng cho đoàn viên, CNVCLĐ; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”, thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc, sớm phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; gắn bó với doanh nghiệp, yên tâm sản xuất, bảo vệ cơ quan, nhà máy tuyệt đối an toàn.

Để thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu và nội dung thi đua đã đề ra, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô triển khai ngay phong trào thi đua với những nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng, lĩnh vực công tác, gắn với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.Ngoài ra, các cấp Công đoàn phát huy tính sáng tạo sáng tạo, huy động nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhất là đoàn viên, người lao động trong khu vực bị phong tỏa, cách ly và cán bộ, đoàn viên trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch; có cách làm hay, giải pháp sáng tạo đáp ứng kịp thời, hiệu quả yêu cầu thực tiễn và diễn biến của dịch dịch bệnh; tăng cường phát huy các mô hình có hiệu quả như: “Doanh nghiệp vùng xanh”, “Tổ An toàn Covid-19”, “Xe buýt siêu thị 0 đồng”,“Siêu thị 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”,“Nhà trọ 0 đồng”...

Cùng đó, các cấp Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động bằng nhiều cách thức, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch; ứng dụng công nghệ thông tin, nhóm Zalo, trang facebook và qua các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, phát động triển khai thực hiện tốt phong trào đến từng Công đoàn cơ sở và người lao động.

Công đoàn các cấp phải chủ động nắm bắt thông tin, tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động; thường xuyên phối hợp, trao đổi và thống nhất với người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về các giải pháp đảm bảo an toàn, ổn định đời sống, duy trì việc làm cho đoàn viên, người lao động và hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp; tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Công đoàn các cấp cũng cần rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách, quy định để kịp thời huy động tất cả các nguồn lực trong và ngoài tổ chức Công đoàn, ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch; quan tâm các chế độ, chính sách đặc thù hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động đang trong khu vực bị phong tỏa, cách ly và cán bộ, đoàn viên trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch đồng thời kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, cách làm sáng tạo, hiệu quả và có nhiều thành tích đóng góp trong công tác phòng, chống dịch, sáng tạo trong công tác và hoạt động sản xuất kinh doanh.

 
Theo Lao động thủ đô
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác