Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có 750.000 đoàn viên công đoàn

Ngày đăng: 31/07/2021

Đó là một trong những chỉ tiêu được Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đề ra trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có 750.000 đoàn viên công đoàn
Toạ đàm Thực trạng và giải pháp công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới, tháng 4/2021

Cụ thể, trong Kế hoạch số 35-KH/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đặt ra mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô vững mạnh toàn diện, có đủ năng lực đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Chủ động thích ứng và linh hoạt trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; để Công đoàn Thủ đô thực sự là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ Thành phố; là cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa các cấp uỷ Đảng, chính quyền với công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân và người lao động; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Kế hoạch nêu rõ chỉ tiêu đến năm 2023 phấn đấu có khoảng 680.000 đoàn viên công đoàn, mỗi năm thành lập mới ít nhất 400 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, 75% trở lên doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thương lượng, ký kết được Thỏa ước lao động tập thể, trong đó ít nhất 45% Thỏa ước lao động tập thể xếp loại chất lượng từ B trở lên.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có 750.000 đoàn viên công đoàn
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP Hà Nội trò chuyện với người lao động trong lễ phát động Tháng Công nhân 2021. Ảnh chụp ngày 24/4/2021

Đến năm 2025, phấn đấu toàn thành phố có khoảng 750.000 đoàn viên công đoàn; hầu hết doanh nghiệp có từ 25 công nhân, lao động trở lên thành lập được tổ chức Công đoàn cơ sở; ít nhất 80% trở lên doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Đến năm 2030, phấn đấu đạt 1 triệu đoàn viên công đoàn; có từ 90% trở lên người lao động trong các doanh nghiệp có công đoàn là đoàn viên công đoàn; những nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động của công đoàn; trên 85% đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký kết được Thỏa ước lao động tập thể.

Đến năm 2045, hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên công đoàn; trên 99% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký kết được Thỏa ước lao động tập thể.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có 750.000 đoàn viên công đoàn
Công nhân KCN Bắc Thăng Long được tư vấn pháp luật miễn phí

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đề ra một số giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Nghị quyết, trong đó nêu rõ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Bí thư các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị TP… chủ trì, trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện.

Hai là, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có 750.000 đoàn viên công đoàn
Công đoàn Xây dựng Hà Nội trao quà hỗ trợ cho công nhân vệ sinh môi trường, tháng 6/2021

Ba là, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, tập hợp và đoàn kết người lao động.

Bốn là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thành ủy Hà Nội yêu cầu đổi mới phải mạnh mẽ, thực chất hơn; đặc biệt là công đoàn phải đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; lấy cơ sở là địa bàn, người lao động là trung tâm.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có 750.000 đoàn viên công đoàn
"Xe buýt siêu thị 0 đồng" lăn bánh phục vụ đoàn viên, người lao động khó khăn do Covid-19

Sáu là, xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Bảy là, hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao Đảng đoàn LĐLĐ TP Hà Nội phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy xây dựng các đề án, chương trình thực hiện Nghị quyết trong hệ thống Công đoàn Thủ đô; phối hợp với các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy ký kết quy chế phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về hoạt động công đoàn, công tác tổ chức cán bộ và phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

 
Theo Cuộc sống an toàn
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác