Cán bộ Công đoàn Thủ đô phải gương mẫu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

Ngày đăng: 30/07/2021

Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu toàn thể cán bộ chuyên trách Công đoàn Thủ đô phải gương mẫu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và khi trở về gia đình; thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế hàng ngày.

Trên đây là nội dung tại công văn số 429/LĐLĐ về việc tăng cường tham gia thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô mà Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa vừa ký ban hành.

Công văn nêu rõ: Thực hiện công văn số 2403/UBND-KGVX ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 428-TB/TU ngày 27/7/2021 của Thành ủy Hà Nội, nhằm tận dụng tối đa 15 ngày “thời điểm vàng" để khống chế, kiểm soát, ngăn chặn nguồn lây, không để dịch Covid-19 tiếp tục lây lan diện rộng trên địa bàn Thành phố, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung công tác phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo tại công văn số 419/LĐLĐ ngày 24/7/2021, đồng thời tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ.

Trước hết, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy: "Yêu cầu cấp bách hiện nay đổi với cả hệ thống chính trị từ Thành phố xuống cơ sở là phải siết chặt kỷ cương, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chi thị số 17/CT-UBND; chỉ có như vậy mới chặn đứng được đà lây lan, không đặt Thành phố vào tình thế mất kiểm soát bởi chủng mới Delta. Yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp Thành phố phải bám sát địa bàn, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ phòng, chống dịch. Thành phổ sẽ lấy hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND làm “thước đo" trách nhiệm của từng tổ chức, cơ sở Đảng và cá nhân người đứng đầu".

Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu toàn thể cán bộ chuyên trách Công đoàn Thủ đô phải gương mẫu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và khi trở về gia đình; thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế hàng ngày tại Hệ thống thông tin quản lý Khai báo y tế quốc gia www.tokhaiyte.vn.Cùng đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các cấp Công đoàn phải nêu cao vai trò và tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô (qua hệ thống thông tin nội bộ, mạng xã hội, các Tổ An toàn Covid-19 tại các doanh nghiệp...); tham gia hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện nghiêm trong thời gian giãn cách xã hội.

Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đặc biệt là Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chủ động tham gia, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các Khu, Cụm Công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất; bệnh viện, cơ sở y tế... Đồng thời, Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã phải phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương tiếp tục triển khai đảm bảo an sinh xã hội đối với đối tượng chính sách, người lạo động mất việc làm không có bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố; phối hợp với Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã đảm bảo chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Liên đoàn Lao động Thành phố cũng yêu cầu báo Lao động Thủ đô, Trang web Liên đoàn Lao động Thành phố, Trang Facebook "Công đoàn Hà Nội" tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Thông báo kết luận số 428-TB/TU; Chỉ thị số 17/CT-UBND và các hoạt động tham gia phòng, chống dịch trong các cấp Công đoàn Thủ đô.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp, báo cáo Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố.

 
Theo Lao động thủ đô
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Tăng cường thực thi quyền công đoàn của NLĐ

Tổ chức “Tết sum vầy” tại các công đoàn cơ sở

Các tin khác