Hướng dẫn tổ chức thực hiện gói an sinh xã hội đối với nhóm lao động tự do tại Hà Nội

Ngày đăng: 27/07/2021

Cách tổ chức thực hiện gói an sinh xã hội đối với nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) được hướng dẫn chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND, ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Phụ lục nói trên gồm 3 mẫu, trong đó mẫu số 1 là bản đề nghị hỗ trợ, gồm các thông tin về người lao động (họ tên, nơi ở hiện tại, nơi thường trú, tạm trú...) và thông tin về tình trạng việc làm hiện nay, sau đó gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người lao động cư trú hợp pháp.

Mẫu số 2 là giấy đề nghị xác nhận về việc không đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 68/NĐ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ tại nơi thường trú/tạm trú. Mẫu này xác nhận người lao động không đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tại nơi đăng ký thường trú để nhận hỗ trợ tại nơi đăng ký tạm trú và ngược lại.

Mẫu số 3 là danh sách người lao động tự do bị mất việc làm tại địa phương do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập biểu, xác nhận.

Theo hướng dẫn này, người lao động được quy định tại khoản 1, điều 3 của Luật Việc làm (người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc) có thể lập hồ sơ gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú hợp pháp, sau ngày 15 hằng tháng.

- Giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 1.Hồ sơ gồm có:

- Bản photo sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tình trạng cư trú do công an xã, phường, thị trấn cấp.

- Người lao động có nơi thường trú và nơi tạm trú không trong cùng phạm vi một xã, phường, thị trấn, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND và ngược lại, theo mẫu số 2.

- Thời gian người lao động gửi hồ sơ xét duyệt chậm nhất là ngày 31/1/2022.

Trong 5 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn rà soát và tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn thành lập Hội đồng xét duyệt, gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách văn hóa xã hội; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các thành viên (công chức lao động - thương binh và xã hội, công chức tư pháp hộ tịch, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Trưởng Công an; Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư, tổ trưởng dân phố hoặc trưởng thôn, cảnh sát khu vực).

Hội đồng xét duyệt cấp xã, phường, thị trấn tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ, lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ. Sau đó, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn niêm yết công khai danh sách tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa thôn, khu dân cư, tổ dân phố (nếu có), trang thông tin điện tử của xã, phường, thị trấn (nếu có) trong 2 ngày làm việc; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện (theo mẫu số 3) gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện (kèm theo biên bản họp Hội đồng xét duyệt).

Trên cơ sở danh sách đề nghị của cấp xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp danh sách, trình Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ trong một ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Sau khi ban hành quyết định hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã giao Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn tổ chức chi trả cho người lao động trong thời gian 2 ngày làm việc.

 
Theo Lao động thủ đô
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

4.587 đoàn viên được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

Từ 1/1/2018: Tiền lương tháng đóng BHXH dựa trên căn cứ nào?

Công đoàn sẽ trích kinh phí đóng BHXH cho công nhân mang thai

Các tin khác