Liên đoàn Lao động quận Ba Đình: Chú trọng nâng cao công tác phát triển đoàn viên

Ngày đăng: 22/07/2021

Thời gian qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn luôn được Liên đoàn Lao động quận Ba Đình xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Cụ thể, triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021, trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã tuyên truyền vận động thành lập 8/25 Công đoàn cơ sở (đạt 32% kế hoạch Thành phố giao), kết nạp thêm 470/1400 đoàn viên (đạt 33,6% kế hoạch Thành phố giao); tổ chức lễ ra mắt và trao quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận cũng hướng dẫn 3 Công đoàn cơ sở tiến hành Đại hội nhiệm kỳ và 20 Công đoàn cơ sở về kiện toàn, bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; xét và đề nghị Công đoàn các cấp tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 3 đồng chí có nhiều công lao, đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn nhân dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã tổ chức tập huấn các nội dung của Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019 cho 215 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động quận và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở; triển khai, hướng dẫn Công đoàn cơ sở khối giáo dục thực hiện báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn và tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở năm học 2020-2021.Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận đã kiện toàn, bầu bổ sung 2 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận khóa X nhiệm kỳ 2018-2023; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố và Quận ủy Ba Đình.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động quận luôn quan tâm và chỉ đạo Công đoàn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các Công đoàn cơ sở đã giới thiệu 198 công nhân, viên chức, lao động kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Liên đoàn Lao động quận Ba Đình giới thiệu 5 cán bộ, đoàn viên Công đoàn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Ba Đình khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 và 1 cán bộ Công đoàn tham gia Hội thẩm nhân dân quận Ba Đình nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình sẽ tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thuế quận và Công đoàn 14 phường đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngoài nhà nước và thu kinh phí Công đoàn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Thành phố giao; nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở; tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển Công đoàn trong các thành phần kinh tế (thực hiện theo quy chế).

Đồng thời, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở; kiểm tra, khảo sát, đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở; đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng…

 
Theo Laodongthudo
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Tăng cường thực thi quyền công đoàn của NLĐ

Tổ chức “Tết sum vầy” tại các công đoàn cơ sở

Các tin khác