Hướng dẫn lùi đóng kinh phí Công đoàn do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Ngày đăng: 24/06/2021

Doanh nghiệp có số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên bởi dịch COVID-19 được lùi đóng kinh phí Công đoàn.

LĐLĐ TPHCM vừa có văn bản gửi LĐLĐ Thành phố Thủ Đức, LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành, sở, khối, tổng công ty trên địa bàn hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đóng kinh phí Công đoàn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, doanh nghiệp được lùi thời điểm đóng kinh phí Công đoàn khi có số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên so với tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thời gian lùi đóng kinh phí do Ban thường vụ Công đoàn cấp trên xem xét quyết định, tối đa đến ngày 31.12.2021. Hết thời gian nêu trên, doanh nghiệp có trách nhiệm đóng đủ số kinh phí được tạm dừng cho Công đoàn cấp trên theo quy định.

Nếu thuộc trường hợp lùi đóng kinh phí Công đoàn, doanh nghiệp có văn bản đề nghị lùi thời điểm đóng kinh phí Công đoàn, danh sách người lao động giảm đóng bảo hiểm xã hội; bản sao văn bản xác nhận của bảo hiểm xã hội hoặc cơ quan chuyên ngành quản lý lao động về tình hình biến động lao động tại doanh nghiệp.

Tiếp đó, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị đến cơ quan Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, Công đoàn cấp trên có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với số liệu lao động tham gia bảo hiểm xã hội để xem xét, giải quyết lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn và chịu trách nhiệm về quyết định này; trường hợp không giải quyết thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp được biết.

 
Theo Laodong.vn
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Tăng cường thực thi quyền công đoàn của NLĐ

Tổ chức “Tết sum vầy” tại các công đoàn cơ sở

Các tin khác