Ký kết Quy chế phối hợp công tác với các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội
Thường Tín: Phát động Tháng công nhân, tuyên dương Công nhân giỏi năm....
Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác thương lượng, ký kết, thực hiện....
Thành phố Hà Nội phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn....
Chú trọng bảo vệ nguồn nhân lực - tài sản giá trị nhất của mỗi quốc....

TIN SỰ KIỆN

Văn bản mới

TIN CHUYÊN ĐỀ