Sôi nổi Hội khỏe Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội năm 2022
Cơ quan LĐLĐ Thành phố biểu dương 40 gương “Người tốt việc tốt” năm....
Hội thi bảo dưỡng sửa chữa xe buýt năm 2022
LĐLĐ thành phố Hà Nội tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng năm 2022
Tổng kết hoạt động công đoàn khối Giáo dục quận Hoàng Mai năm học....

TIN SỰ KIỆN

Văn bản mới

TIN CHUYÊN ĐỀ