Hơn 200 cán bộ Công đoàn Thủ đô tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028
Hơn 300 cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô học tập chuyên đề toàn khóa....
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm....
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm....
Tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Công đoàn thành phố Hà Nội và Liên....

TIN SỰ KIỆN

Văn bản mới

TIN CHUYÊN ĐỀ