Quốc Oai: Biểu dương 23 gương “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 50 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
Biểu dương 90 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu quận....
Liên đoàn Lao động Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh giao ban phong trào....
Biểu dương 100 Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu Thủ đô, trao học bổng 100 con....
Thường Tín: Tổng kết phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm....

TIN SỰ KIỆN

Văn bản mới

TIN CHUYÊN ĐỀ