LĐLĐ thành phố Hà Nội tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng năm 2022
Tổng kết hoạt động công đoàn khối Giáo dục quận Hoàng Mai năm học....
Bế giảng Lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ....
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khỏe CNVCLĐ Cụm thi đua số 7
261 công nhân lao động sẽ tham dự Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội....

TIN SỰ KIỆN

Văn bản mới

TIN CHUYÊN ĐỀ