TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG


VĂN PHÒNG

BAN CHÍNH SÁCH KTXH VÀ TĐKT

BAN QUAN HỆ LAO ĐỘNG

BAN ĐỐI NGOẠI

BAN NỮ CÔNG

BAN TÀI CHÍNH

BAN TỔ CHỨC

BAN TUYÊN GIÁO

ỦY BAN KIỂM TRA

TÌM KIẾM VĂN BẢN

Tìm kiếm:   
Tìm trong:      
      Có: 8 văn bản

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số ký hiệu VBTrích yếuNgày ban hànhTải về
Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội : BỘ LUẬT LAO ĐỘNGBộ luật lao động31/12/2080
Kế hoạch số: 34 /KH-LĐLĐKế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2019 31/12/2080
Báo cáo số: 287/LĐLĐKế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 31/12/2080
Kế hoạch số: 02/KH-LĐLĐKế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 201931/12/2080
Chỉ thị số 24/CT-TUVề việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn TP Hà Nội 31/12/2080
12