Hiển thị: văn bản       Có: 1 văn bản

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Kế hoạch số: 02/KH-LĐLĐBan hành: 31/01/2019
Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2019
  Bản PDF    VB liên quan     VB Tiếng Anh    Tải về
Trạng thái: Có hiệu lực
Trang 1 / 1 1