CƠ QUAN BAN HÀNH


QUỐC HỘI

CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

LOẠI VĂN BẢN


 • HIẾN PHÁP
 • BỘ LUẬT
 • PHÁP LỆNH
 • NGHỊ ĐỊNH
 • THÔNG BÁO
 • CHỈ THỊ
 • QUYẾT ĐỊNH
 • THÔNG TƯ
 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 • BÁO CÁO
 • THÔNG BÁO
 • KẾ HOẠCH
 • CHƯƠNG TRÌNH
 • W3Schools
  W3Schools
  W3Schools
  Hiển thị: văn bản       Có: 8 văn bản

    VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

  Số: 02/UBKT Ban hành: 03-05-2019
  V/v báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019
    Bản PDF    VB liên quan     VB Tiếng Anh    Tải về
  Trạng thái: Có hiệu lực
  Số: 02/Ctr-LĐLĐ Chương trình Công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2019 Ban hành: 21-01-2019
  Chương trình Công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2019
    Bản PDF    VB liên quan     VB Tiếng Anh    Tải về
  Trạng thái: Có hiệu lực
  Quyết định số: 522/QĐ-UBNDBan hành: 25-01-2017
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, CCVC, NLĐ trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội
    Bản PDF    VB liên quan     VB Tiếng Anh    Tải về
  Trạng thái: Có hiệu lực
  Chỉ thị số 24/CT-TUBan hành: 07-11-2018
  Về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn TP Hà Nội
    Bản PDF    VB liên quan     VB Tiếng Anh    Tải về
  Trạng thái: Có hiệu lực
  Kế hoạch số: 02/KH-LĐLĐBan hành: 31-01-2019
  Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2019
    Bản PDF    VB liên quan     VB Tiếng Anh    Tải về
  Trạng thái: Có hiệu lực
  Trang 1 / 2 1 2 >