Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 289 /LĐLĐ (Hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017)26/05/2017Hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017
Số: 288 /LĐLĐ Báo cáo tổng hợp số liệu về hoạt động công đoàn. (Dùng cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương)26/05/2017Báo cáo tổng hợp số liệu về hoạt động công đoàn. (Dùng cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương)
Số: 278/LĐLĐ (Tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường Biển miền Trung)24/05/2017Công văn tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường Biển miền Trung.(Gồm 01 CV và tài liệu tuyên truyền đính kèm)
Số: 704/NH-TLĐ (Hướng dẫn sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn ngành giáo dục cấp huyện)12/05/2017Hướng dẫn sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn ngành giáo dục cấp huyện
Số: 32/KH-LĐLĐ (Kế hoạch lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị Công đoàn cấp cơ sở và Công đoàn cấp trên cơ sở), Kèm: Hướng dẫn, Dự thảo điều lệ, bảng tổng hợp.22/05/2017Kế hoạch lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị Công đoàn cấp cơ sở và Công đoàn cấp trên cơ sở
Số: 267/LĐLĐ (Sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục quận, huyện, thị xã), Kèm phụ lục24/05/2017Sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục quận, huyện, thị xã
Số: /KH-LĐLĐ: (Kế hoạch biểu dương gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2017)21/05/2017Kế hoạch biểu dương gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2017
Số: /KH – LĐLĐ: (Kế hoạch thực hiện công tác Dân số- KHHGĐ trong CNVCLĐ năm 2017)21/05/2017Kế hoạch thực hiện công tác Dân số- KHHGĐ trong CNVCLĐ năm 2017
Số: 244 /QĐ-LĐLĐ (Công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2017) - Kèm danh sách phân xe12/05/2017Công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2017
Số /HD- LĐLĐ (hướng dẫn bổ sung khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà)18/05/2017Hướng dẫn bổ sung khen thưởng Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” cấp Tổng liên đoàn trong nữ CNVCLĐ khối các trường Cao đẳng, Đại học trực thuộc LĐLĐ TP Hà Nội và các trường trực thuộc LĐLĐ các quận, huyện, thị xã
12345678910...

Văn bản mới