Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 (thay thế cho NĐ 60) về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 13/11/2018Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 (thay thế cho NĐ 60) về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Số: 54/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức vận động CNVCLĐ ủng hộ Tháng cao điểm "Vì người nghèo" TP.HN22/10/2018Kế hoạch tổ chức vận động CNVCLĐ ủng hộ Tháng cao điểm "Vì người nghèo" TP.HN
Số: 24 - CT/TU Chỉ thị về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ...07/11/2018Chỉ thị về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ...
Số: 576/LĐLĐ V/v báo cáo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 201806/11/2018V/v báo cáo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2018
Số: 577/LĐLĐ V/v báo cáo số liệu chi phụ cấp cán bộ CĐ khu vực doanh nghiệp05/11/2018V/v báo cáo số liệu chi phụ cấp cán bộ CĐ khu vực doanh nghiệp
Số: 567/LĐLĐ V/v Thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2019 31/10/2018V/v Thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2019
Số: 570/LĐLĐ V/v Tiếp tục tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX30/10/2018V/v Tiếp tục tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX
Số: 563/LĐLĐ V/v Tham gia giải cầu lông Hà Nội mở rộng Cup Lining lần thứ II năm 201826/10/2018V/v Tham gia giải cầu lông Hà Nội mở rộng Cup Lining lần thứ II năm 2018
Số: 49b /KH- LĐLĐ v/v Thực hiện đề án I: “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; Cảm hóa, giáo dục, 19/09/2018v/v Thực hiện đề án I: “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; Cảm hóa, giáo dục,
Số: 528b /LĐLĐ V/v tuyên truyền bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 201805/10/2018V/v tuyên truyền bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2018
12345678910...