Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 66/ KH-LĐLĐ (Kế hoạch tổ chức xe ô tô miễn phí đưa CNLĐ về quê đón Tết 2018)14/11/2017Kế hoạch tổ chức xe ô tô miễn phí đưa CNLĐ về quê đón Tết 2018
Một số nội dung hoạt động xã hội 2017; đề nghị LĐLĐ TP tặng quà CNLĐ Tết 201815/11/2017Một số nội dung hoạt động xã hội 2017; đề nghị LĐLĐ TP tặng quà CNLĐ Tết 2018
Số: 64/KH-LĐLĐ (Kế hoạch tổ chức vận động CB, CNVCLĐ ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ...)10/11/2017Kế hoạch tổ chức vận động CB, CNVCLĐ ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ
Số: 20/HD-LĐLĐ (Hướng dẫn Thu kinh phí CĐ khu vực SXKD qua tài khoản của Tổng LĐLĐ VN)06/11/2017Hướng dẫn Thu kinh phí CĐ khu vực SXKD qua tài khoản của Tổng LĐLĐ VN
Số: 628/LĐLĐ (Hướng dẫn đăng ký, xét, công nhận và gắn biển công trình chào mừng Đại hội)06/11/2017Hướng dẫn đăng ký, xét, công nhận và gắn biển công trình chào mừng Đại hội CĐ các cấp
Số: 05/CTPH-LĐLĐ-SGDĐT (Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ với Sở Giáo dục Đào tạo)26/10/2017Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ với Sở Giáo dục Đào tạo
Số: 1913/LĐLĐ-NHCSXH (Hướng dẫn cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố ...)26/10/2017Hướng dẫn cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố
Các văn bản Hướng dẫn chấm điểm thi đua năm 201731/10/2017Bảng chấm điểm thi đua năm 2017
Số: 599/LĐLĐ (Kịp thời thực hiện hiệu quả kế hoạch chấn chỉnh phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí)27/10/2017Kịp thời thực hiện hiệu quả kế hoạch chấn chỉnh phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Số: 808/QĐ-LĐLĐ (Thành lập Ban tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên CĐ, CNVCLĐ dịp Tết...)26/10/2017Thành lập Ban tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên CĐ, CNVCLĐ dịp Tết.
12345678910...