Bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 7

Ngày đăng: 14/12/2020

Sau hai ngày diễn ra, chiều 12.12 Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) lần thứ 7 (Khoá XII) chính thức bế mạc.

Theo đó, Hội nghị đã nhất trí đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục, thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình mới.

Để đáp ứng yêu cầu của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII quyết nghị một số vấn đề về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới. Trong đó, mục tiêu chung là tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Để đạt được mục tiêu đề ra, quyết nghị đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể như: Quán triệt quan điểm và sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách ở các cấp công đoàn đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Tăng cường đầu tư nguồn lực tài chính; Tăng cường, mở rộng và quản lý tốt việc hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ....

Trao đổi tại bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh về vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong thời gian tới.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, trách nhiệm của tổ chức công đoàn là làm cho mọi người, cho cả xã hội hiểu được tổ chức của mình.

Liên quan đến công tác tài chính và tài sản, đồng chí chỉ ra rằng đây là mảng không phải bề nổi nhưng rất quan trọng, là nguồn lực để tổ chức công đoàn hoạt động có hiệu quả. Do đó, các địa phương cùng với ban kế hoạch tài chính phải tập trung làm, trên cơ sở đó có báo cáo với Chính phủ.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế và tổ chức công đoàn, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị từng đơn vị, từng liên đoàn lao động cùng với ban chỉ đạo phải thống kê, rà soát và đánh giá một cách cẩn trọng; từ đó đưa ra phương án và cách sắp xếp nâng cao hiệu quả.

Mặt khác, cũng cần mạnh dạn đánh giá để nâng cao chất lượng đào tạo của các trường nghề, cũng như định hướng hoạt động của các nhà văn hoá trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động.

Có một điểm mà đồng chí Nguyễn Đình Khang đặc biệt nhấn mạnh là công tác thu chi. Theo đó, đây là công tác phải được triển khai hết sức thiết thực và hiệu quả. Ngay từ cấp công đoàn cơ sở cần tập trung quản lý và kiểm tra, giám sát tài chính nghiêm ngặt. Trong triển khai nhiệm vụ hằng năm phải thường xuyên xây dựng dữ liệu và cập nhật các dữ liệu. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các quy định nội bộ phù hợp với yêu cầu chung trong tình hình mới.

 
Theo Laodong.vn
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Đồng chí Nguyễn Đình Khang được bầu là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch đổi Thẻ Đoàn viên công đoàn

HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ 30: Tiếp tục các hoạt động cụ thể hóa chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”

Các tin khác