Cán bộ công đoàn các cấp nêu gương, tự giác học trước, làm trước

Ngày đăng: 21/04/2020

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã ký ban hành Kế hoạch sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp CĐ.

Theo đó, đối tượng biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp CĐ gồm tập thể, là LĐLĐ  tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương và tương đương, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở,CĐ cơ sở; cá nhân là cán bộ, đoàn viên CĐ, ưu tiên đoàn viên CĐ là công nhân, lao động đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác các tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Một trong những tiêu chuẩn đối với tập thể là ban hành chủ trương, chuẩn mực riêng với cách làm sáng tạo, thực chất được tiến hành định kỳ, đã có chuyển biến và hiệu quả nổi trội được đa số CĐ cấp dưới trực tiếp triển khai thực hiện; Từ năm 2016 đến nay, có ít nhất 01 năm được tặng Bằng khen chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với cá nhân, phải là người có việc làm cụ thể thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành các chuẩn mực “Trách nhiệm, sáng tạo, tiết kiệm, hợp tác” trong công nhân; “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong cán bộ, công chức; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” trong viên chức ngành giáo dục; “Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử” trong viên chức ngành y tế. Từ năm 2016 đến nay có ít nhất 01 năm được tặng Bằng khen chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Riêng đối với cán bộ CĐ, ngoài các tiêu chuẩn nêu trên thì hằng năm có xây dựng kế hoạch của cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có ít nhất 02 năm liên tục được công nhận là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tổng LĐLĐVN yêu cầu việc tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bằng các hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả gắn với các hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020). Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, hình thức tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo tinh thần sáng tạo, thiết thực đối với mỗi cấp CĐ.

 Việc biểu dương, khen thưởng phải bảo đảm chặt chẽ, khách quan, nghiêm túc. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thực sự là những tấm gương tiêu biểu; được phát hiện, bình chọn công khai, dân chủ từ cơ sở.

Hoạt động này được CĐ tổ chức nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp CĐ gắn với trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước của cán bộ CĐ các cấp, đồng thời biểu, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp CĐ.

Cũng nhân kỷ  niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020), Tổng LĐLĐVN dự kiến tổ chức Tọa đàm “Phong cách Hồ Chí Minh – Những nội dung cần thực hành trong cán bộ công đoàn giai đoạn hiện nay”. Nội dung tập trung vào 6 phong cách nổi bật nhất, gồm: Phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt.

 
Theo Lao động
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Tăng cường thực thi quyền công đoàn của NLĐ

Tổ chức “Tết sum vầy” tại các công đoàn cơ sở

Các tin khác