Cụm thi đua khối doanh nghiệp huyện Ba Vì ký giao ước thi đua năm 2020

Ngày đăng: 10/02/2020

Thực hiện Chương trình công tác của LĐLĐ huyện Ba Vì, ngày 6/2, Cụm thi đua số 4 (các doanh nghiệp) đã tổ chức Hội nghị giao ban cụm triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí cán bộ chuyên trách LĐLĐ huyện cùng các đồng chí chủ tịch CĐCS trong cụm thi đua.

Năm 2020 là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô, đất nước và huyện Ba Vì. Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện Ba Vì, các CĐCS khối doanh nghiệp đã xây dựng chương trình công tác năm 2020 với nhiều nội dung trọng tâm thiết thực.

Các đơn vị sẽ tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ; tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện của Công đoàn. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề của CNLĐ. Tiếp tục nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua trong CNLĐ. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động thu hút đoàn viên, người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS; mở rộng và nâng cao chất lượng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn; triển khai các nội dung xây dựng CĐCS vững mạnh, đổi mới phương pháp hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS. Tập trung công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu trong xây dựng TƯLĐTT, đề xuất những chính sách cao hơn luật dành cho lao động nữ.  Làm tốt việc chăm lo gia đình nữ CNLĐ và con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi. Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; công tác quản lý tài chính, tài sản Công đoàn; Giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền.

Để thể hiện quyết tâm cao, tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã tham gia ký giao ước thi đua năm 2020.

 
Phùng Thị Thiện
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hiệu quả từ việc thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử quận Thanh Xuân

Đội tuyển Việt Nam chinh phục “Thử thách nhà Toán học tương lai” tại Malaysia

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2017

Các tin khác