CĐCS ngành GTVT hưởng ứng cuộc vận động nói không với tiêu cực

Ngày đăng: 19/10/2019

Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn ngành GTVT Hà Nội về việc phát động cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực” thi đua “thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, các Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành GTVT Hà Nội đã triển khai kế hoạch của Công đoàn ngành và phát động phong trào tới 100% CBCCVCNLĐ.

Nội dung cuộc phát động tập trung vào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng với những nội dung cụ thể: Đối với cơ quan, thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Bên cạnh đó, tập trung công tác tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp; xây dựng triển khai có hiệu quả các mô hình tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng của các cơ quan, đơn vị. Đưa tiêu chí thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng vào đánh giá, khen thưởng hàng tháng, quý, năm đối với đoàn viên, CBCCVCLĐ.

Theo đồng chí Phạm Quỳnh Trang - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở GTVT Hà Nội cho biết: Thực hiện cuộc vận động CB, CC, VC  ngành GTVT Hà Nội nói không với tiêu cực, CĐ Cơ quan Văn phòng Sở sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC. Cụ thể sẽ phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện nhất là các tiêu chuẩn, nội dung CBCCVC đã cam kết. Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban Thanh tra nhân dân để giải quyết kịp thời đơn thư của đoàn viên, CBCCVCLĐ theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Đồng thời động viên, tôn vinh khen thưởng kịp thời những CBCCVC xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động để tạo sức lan tỏa.  Tại khu vực hành lang cũng như phòng làm việc Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở GTVT Hà Nội và Công đoàn Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã các dán áp phích để cán bộ, công chức viên chức người lao động dễ dàng nhìn thấy và dễ quan sát với phương châm 5 không: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ. Đối với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” do LĐLĐ TP.Hà Nội phát động, các tập thể sẽ thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.

Cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở” hướng tới mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CBCCVC trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ CBCCVC trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; xây dựng cơ quan văn minh, văn hóa./.

 
Minh Hoàn
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hiệu quả từ việc thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử quận Thanh Xuân

Đội tuyển Việt Nam chinh phục “Thử thách nhà Toán học tương lai” tại Malaysia

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2017

Các tin khác