Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố: Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu

Ngày đăng: 10/01/2019

Sáng nay, 10/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đồng chí Phùng Khải Lợi – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội phát biểu

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phùng Khải Lợi – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.

Nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Theo đồng chí Phạm Bá Vĩnh, năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy Cơ quan đã chỉ đạo các chi bộ, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Khối các ban LĐLĐ Thành phố đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực LĐLĐ Thành phố, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: chăm lo, đại diện, bảo vệ đoàn viên và NLĐ; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tài chính công đoàn … Đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Khối các đơn vị sự nghiệp đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Khối các doanh nghiệp cũng xuất sắc hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng với nhiều nôi dung: tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố và Đảng ủy Khối; tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2018. Song song với đó, Đảng ủy Cơ quan cũng chú trọng lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận;kết nạp 10 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 111% kế hoạch); tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018, Chỉ đạo chi bộ Ban Nữ công, chi bộ Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020.Ngoài ra, cấp ủy cũng đã làm tốt việc nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, từ đó nắm bắt tâm tư tình cảm nguyện vọng của đảng viên, CNVCLĐ kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh.

Khen thưởng các tập thể xuất sắc

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, đã tiến hành kiểm tra 04 chi bộ và 01 đảng bộ bộ phận; đồng thời UBKT Đảng ủy cơ quan đã tiến hành kiểm tra 06 chi bộ; qua kiểm tra, các chi bộ, đảng bộ bộ phận đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan; lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố phê duyệt. Đồng thời đã phát huy vai trò cấp ủy, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen thưởng.

Tiếp tục nêu cao tính tiền phong, gương mẫu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Khải Lợi - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đạt được năm 2018. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối đề nghị Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các Nghị quyết Hội nghị Trung ương  6, 7, 8 (khóa XII); cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XVI Công đoàn Thành phố vào chương trình công tác Đảng để tổ chức thực hiện thắng lợi. Bên cạnh đó, đồng chí Phùng Khải Lợi đề nghị Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố và các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc cần triển khai, hướng dẫn và giám sát việc đăng ký tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên, thực hiện đăng ký mô hình Dân vận khéo kết hợp thực hiện năm dân vận chính quyền, hướng tới việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở và doanh nghiệp, quan tâm thực hiện cải cách hành chính trong Đảng. Đặc biệt, đồng chí Phùng Khải Lợi cho biết, trên cơ sở Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng, mới đây Đảng  ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, các cấp ủy Đảng cơ quan LĐLĐ Thành phố cần triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này.

Khen thưởng các tập thể xuất sắc

Thay mặt Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch  LĐLĐ Thành phố trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối. Để tiếp tục đạt được những kết quả tốt hơn trong năm 2019, đồng chí Phạm Bá Vĩnh đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: tập trung nắm chắc tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhất là những nơi còn khó khăn về đời sống, việc làm; quán triệt sâu rộng và xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp; nêu cao vai trò của người đứng đầu theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn năm 2019 nhất là kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; phát động sâu rộng các phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đặc biệt,  đồng chí Phạm Bá Vĩnh đề nghị các chi bộ, đảng bộ bộ phận cần tiếp tục đổi mới nội dung, xây dựng chương trình kế hoạch, chuyên đề sinh hoạt bám sát với kế hoạch công tác năm, phấn đấu mỗi chi bộ, đảng bộ có ít nhất 2 chủ đề chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng.

Với việc hoàn thành tốt hoạt động chuyên môn và các mặt công tác xây dựng Đảng, năm 2018, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố được công nhận là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, cấp ủy có nhiều sáng tạo, đổi mới; đảng viên đã phát huy cao tính tiền phong, gương mẫu. Ghi nhận những cố gắng và đóng góp của các tập thể, cá nhân, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã khen thưởng 4 chi bộ, đảng bộ bộ phận và 36 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố cũng tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng chí Đào Tiến Dũng – Trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã truyền đạt ba nội dung quan trọng, gồm: Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

 
Ban biên tập
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác