Thi đua giành thắng lợi ngay từ tháng đầu, quý đầu

Ngày đăng: 10/01/2019

Sáng ngày 8/1, tại Hội trường Thành ủy Hà Nội, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội vừa tổ chức ký giao ước giữa các cụm thi đua và phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ thủ đô năm 2019.

Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố thông qua bản phát động thi đua năm 2019

Theo đó, năm 2019, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Nghị quyết XII Đại hội Công đoàn Việt Nam; Thành phố xác định tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, năm có ý nghĩa quyết định để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2015 – 2020); đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước và tổ chức Công đoàn. Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2019, với các nội dung cụ thể sau:  

Đối với khối doanh nghiêp

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch SXKD của doanh nghiệp năm 2019. Thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, tăng năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững. Trước mắt tổ chức triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019); tổ chức các hoạt động chăm lo cho CNLĐ nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn trong năm 2019, với các nội dung thiết thực, mục tiêu cụ thể, đối tượng phù hợp. Đẩy mạnh hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số: 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ; chăm lo phúc lợi đoàn đoàn viên; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đại diện 8 Cụm thi đua LĐLĐ Thành phố ký giao ước thi đua năm 2019

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; thi đua phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô”; “Sáng kiến Thủ đô”; “Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”; “An toàn vệ sinh thực phẩm”, gắn với  thi đua “Xây dựng nông thôn mới”; Thi đua “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ…

Phối hợp với Người sử dụng lao động tổ chức phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong CNLĐ. Tích cực tham gia, tổ chức Hội thi thợ giỏi”, “Nhân viên giỏi” các cấp, hướng tới Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2019;  tổ chức “Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo” hoặc “ Gặp mặt, giao lưu với các điển hình tiêu biểu”.

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội khóa XVI, Nghị quyết XII Đại hội Công đoàn Việt Nam. Tham gia với người sử dụng lao động có các biện pháp chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNLĐ. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, BHXH, điều kiện làm việc, An toàn vệ sinh lao động... góp phần ngăn ngừa, hạn chế các tranh chấp lao động.

Thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất- kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao năng suất máy móc, thiết bị, giảm chi phí sản xuất, động viên cán bộ, CNLĐ tham gia tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đời sống, tăng thu nhập cho người lao động. Vận động cán bộ, CNLĐ, đoàn viên tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội hập quốc tế hiện nay. Đăng ký, phấn đấu hoàn thành các công trình sản phẩm có giá trị kinh tế-xã hội cao gắn biển chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô và kỷ niệm 90 năm thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp

Tiếp tục vận động Cán bộ công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; thực hiện Quyết định: 522/QĐ-UBND  về Quy tắc ứng xử của Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Tổ chức triển khai, thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ; Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của Cán bộ, Đảng viên;

Tổ chức các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động để các cấp, các ngành, các đơn vị về chương trình cải cách hành chính, rà soát, chỉnh sửa bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ rào cản cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số CPI. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô: Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện; phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đề ra; Thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa công sở. Mỗi Cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố, Nghị quyết XII Đại hội Công đoàn Việt Nam. Thi đua đẩy mạnh các hoạt chăm lo đời sống thiết thực và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và CNVCLĐ; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Thiết thực chào mừng các ngày Lễ lớn, chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Các phong trào thi đua được phát động phải có chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị và SXKD của mỗi địa phương, ngành, đơn vị. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, chăm lo Tết cho CNVCLĐ, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); 44 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 133 năm Quốc tế lao động (30/4 và 01/5); kỷ niệm 65 năm ngày Chiến Thắng Điện Biên Phủ (7/5); 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); 74 năm Cách mạng tháng Tám và  Quốc khánh (2/9); 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô…

Thời gian tổ chức, phát động phòng trào thi đua

Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, các cấp công đoàn cần tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm 2019 theo các đợt như sau:  

Đợt 1: Từ tháng 01/01/2019 đến 30/4/2019 với chủ đề Thi đua “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng Đất nước đổi mới”. Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); 44 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4).

Đợt 2: Từ 01/5/2019 đến 31/7/2019: Tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày, chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập tổ chức chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); chào mừng 133 năm Quốc tế lao động (01/5); kỷ niệm 65 năm ngày Chiến Thắng Điện Biên Phủ (7/5); chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.         

Đợt 3: Từ 01/8/2019 đến 31/12/2019, chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9); chào mừng 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ SXKD, kinh tế- xã hội của Thành phố năm 2019.

Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ Thủ đô tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp công đoàn thành phố phát động. Phấn đấu vượt qua mọi thách thức, khó khăn trong lao động sản xuất, học tập, công tác, để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI; Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

 
Ban biên tập
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hiệu quả từ việc thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử quận Thanh Xuân

Đội tuyển Việt Nam chinh phục “Thử thách nhà Toán học tương lai” tại Malaysia

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2017

Các tin khác