Ba Vì ra soát 5 đơn vị đề nghị đạt chuẩn văn hóa

Ngày đăng: 12/06/2018

Mới đây, Đoàn công tác do đồng chí Trần Anh Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì, Phó trưởng Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Ba Vì” làm trưởng đoàn đã tiến hành rà soát việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018 tại 05 đơn vị.

Trong năm 2018, 5 đơn vị trên địa bàn huyện Ba Vì đã có văn bản đăng ký kiểm tra công nhận đạt chuẩn văn hóa, đó là: UBND xã Thái Hòa, trường THCS Yên Bài A, trường THCS Phú Cường, trường mầm non Ba Trại A, trường Tiểu học Thái Hòa.

Qua rà soát, các cơ quan, đơn vị dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đơn vị đã bám sát các tiêu chuẩn, đăng ký xây dựng và cơ bản tổ chức thực hiện tốt các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị rà soát được tổ chức thường xuyên thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia góp phần hoàn thành kế hoạch công tác hàng năm, trong đó tập trung vào các phong trào thi đua: phong trào “Người tốt, việc tốt”, phong trào “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”, phong trào “Sáng kiến sáng tạo”…

Tại các cơ quan, đơn vị được rà soát đã tổ chức quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, các buổi liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao, các buổi sinh hoạt chuyên đề hay các hoạt động ngoại khóa…

Tại mỗi đơn vị, CNVCLĐ đã thường xuyên đẩy mạnh nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công tại đơn vị mình như: Đầu tư cải tạo cơ sở vật chất; Công khai các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, trả hồ sơ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, dạy và học, công tác tuyển chọn học sinh đầu vào…

Phong trào sáng kiến, sáng tạo được các cơ quan, đơn vị được tổ chức sôi nổi thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ tham gia đạt kết quả. Có 124 sáng kiến kinh nghiệm của các cơ quan, đơn vị được công nhận, trong đó nhiều sáng kiến, sáng tạo của cán bộ công chức, viên chức được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị cơ bản được thực hiện tốt. Các cơ quan, đơn vị được rà soát có môi trường làm việc, khuôn viên công sở được cải thiện theo hướng Xanh - Sạch - Đẹp, an toàn…

Công tác tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng, chống tham nhũng, ban hành và thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị được quan tâm thực hiện.

Với việc đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đã thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, rèn luyện bản thân, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, ấm no và xây dựng được hình ảnh kiểu mẫu về cơ quan văn minh, lịch sự trong thời kỳ mới.

 
Bùi Thị Hải
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Y tế Hà Nội: Ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” Bệnh viện tâm thần Hà Nội

Ngành GTVT Hà Nội tham dự Lễ ra quân Năm an toàn giao thông năm 2018

Ba Vì kiểm tra, xét danh hiệu “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 2017

Các tin khác