Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ

Ngày đăng: 30/03/2018

Chiều 29/3, Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố thông qua Báo cáo
sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, UVTV Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Phùng Khải Lợi – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội, các Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố: Đặng Thị Phương Hoa, Phạm Bá Vĩnh, Lê Đình Hùng cùng các đồng chí Ủy viên BCH, UBKT Đảng ủy cơ quan; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận; Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cơ quan… Đồng chí Vũ Kim Sơn – Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Khối, Đảng uỷ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận, cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy cơ quan đã chủ động sáng tạo xây dựng các Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 để chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận, hàng năm lãnh đạo chuyên môn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Phùng Khải Lợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố phát biểu tại hội nghị

Khối các ban LĐLĐ Thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Thành phố, của tổ chức Công đoàn; Chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ... Tổ chức các hoạt động xã hội chăm lo cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn như: Tổ chức “Tết Sum vầy”; từ năm 2015 đến nay, LĐLĐ Thành phố, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức trên 2.000 chuyến xe ôtô miễn phí đưa gần 70.000 CNLĐ về quê đón tết; thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn CNVCLĐ với số tiền gần 100 tỷ đồng; đồng thời LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, lãnh đạo đơn vị quan tâm giải quyết tiền lương, tiền thưởng, các khoản phúc lợi cho người lao động. Hoạt động xã hội được các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức thiết thực, đa dạng; hỗ trợ sửa chữa và xây dựng 180 Mái ấm công đoàn; hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt cho CNLĐ vay 140 tỷ đồng  từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm Thành phố…

Đồng chí Vũ Kim Sơn - Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP kết luận hội nghị

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tiếp tục được quan tâm, Từ năm 2015 đến nay các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập được 1.534 CĐCS, phát triển mới 167.544 đoàn viên, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu do Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội giao.

Khối các đơn vị sự nghiệp đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn: Phục vụ chu đáo, an toàn các Hội nghị lớn của Trung ương, Thành phố; duy trì hoạt động câu lạc bộ văn hóa cho người lao động, câu lạc bộ sở thích, các loại hình nghệ thuật phục vụ hàng trăm nghìn lượt CNLĐ; tổ chức mở 155 lớp đào tạo kỹ năng nghiệp vụ hoạt động công đoàn cho 20.627 lượt cán bộ công đoàn các cấp; mở 79 lớp huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động cho các đơn vị trên địa bàn thành phố với 6.365 học viên, đồng thời mở 02 lớp lý luận nghiệp vụ công đoàn cho 55 học viên (trong đó có 01 lớp cho 20 sinh viên nước CHND Lào).

Khối các doanh nghiệp đã chủ động tìm đối tác liên doanh, liên kết, tìm thị trường để phát triển sản xuất, kinh doanh; các doanh nghiệp đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra từ 102- 107% KH (trong đó các đơn vị có doanh thu cao như: Công ty TNHH NN MTV Du lịch CĐ Hà Nội; Công ty TNHH MTV Kinh Đô, Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá...). Các đơn vị thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, CNVCLĐ, đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ, chính sách cho CNVCLĐ.

Tích cực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố đã xây dựng Chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan. Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy cơ quan đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ bộ phận tổ chức quán triệt, triển khai học tập, thực hiện Nghị quyết theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp từng đối tượng, nâng cao trách nhiệm của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện và đưa nội dung sinh hoạt Chi bộ theo tinh thần NQTW4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan cũng thường xuyên đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu với Thường trực LĐLĐ Thành phố làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và chuẩn bị nhân sự Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội công đoàn Thành phố lần thứ XVI. Thực hiện tốt kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ của LĐLĐ Thành phố.

Song song với đó, đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan đã tiến hành kiểm tra, giám sát 09 chi bộ, đảng bộ bộ phận, UBKT Đảng ủy cơ quan đã kiểm tra 09 chi bộ, đảng bộ bộ phận. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phùng Khải Lợi đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đặc biệt là việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, trong đó, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thành công Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội CĐ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, rà soát quy hoạch, đảm bảm đúng quy trình. Bên cạnh việc đề nghị Đảng bộ lưu ý khắc phục một vài hạn chế, đồng chí cũng đề nghị trong nửa cuối nhiệm kỳ, Đảng ủy cơ quan cần coi trọng công tác giáo dục, tuyên truyền, tìm mô hình tuyên truyền thích hợp để nâng cao hiệu quả.

Thay mặt BCH Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố, đồng chí Vũ Kim Sơn đã ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo, động viên của Đảng bộ cấp trên, đồng chí khẳng định đây chính là những ý kiến chỉ đạo kịp thời, thiết thực đối với hoạt động công tác Đảng của Đảng bộ cơ quan. Đồng chí cũng đề nghị thêm các chi bộ, đảng bộ bộ phận cần tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, coi đây chính là nhiệm vụ cốt yếu, quan trọng, đặc biệt cần chuẩn bị kỹ lưỡng để Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI được diễn ra thành công tốt đẹp. Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị các chi bộ, đảng bộ bộ phận cần chú trọng tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, định hướng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả và nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên.

 
Hải Yến
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác