Khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày đăng: 06/12/2017

Với chủ đề “Công đoàn Quận Long Biên đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng quận Long Biên văn minh, từng bước hiện đại”, sáng 6/12, Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 khai mạc trọng thể tại Hội trường Quận ủy Long Biên.

Dự đại hội có: đồng chí Trần Văn Thuật – Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận.

Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thanh Hằng lên phát biểu khai mạc Đại hội

Cùng dự Đại hội có các đồng chí Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội, các đồng chí Chủ tịch LĐLĐ của các quận, huyện, thị xã. Đặc biệt sự có mặt của 198 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ quận Long Biên khóa III, các đại biểu được bầu từ các Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở; các đại biểu do Ban Chấp hành LĐLĐ quận Long Biên chỉ định đã về dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội

Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 là Đại hội của tinh thần “đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo”. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận lần thứ III; Tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận để xác định quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018- 2023, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI. Bầu cử Ban chấp hành LĐLĐ quận khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023 thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ to lớn của phong trào Công đoàn trong thời gian tới.

Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung phương thức hoạt động

Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành LĐLĐ quận Long Biên đã cùng các cấp công đoàn luôn đổi mới tư duy, sáng tạo về nội dung hoạt động,đã cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác công đoàn gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận, Thành phố để chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các CĐCS trực thuộc và phối quản trên địa bàn thực hiện đồng thời với nhiệm vụ của cơ sở đạt nhiều kết quả nổi bật như: thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ thông qua chỉ đạo, hướng dẫn 100% các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, nâng cao tỷ lệ và chất lượng tổ chức hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp ký kết TƯLĐTT đạt trên 80%, trong đó có trên 90% thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi hơn so với quy định của pháp luật.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Đại hội

Đặc biệt, đã đại diện cho NLĐ tại 03 doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS thương lượng thành công và ký kết thỏa ước lao động tập thể; công tác chăm lo cho NLĐ được quan tậm thực hiện có hiệu quả với 32 chuyến xe miễn phí, đưa hơn 1.200 NLĐ về quê ăn tết, hỗ trợ xây dựng 10 “Mái ấm công đoàn” với số tiền 480 triệu đồng; đi đầu trong toàn Thành phố tổ chức ký cam kết với 13 đơn vị thực hiện thẻ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn,  trao 1.000 thẻ ưu đãi đoàn viên công đoàn (đợt 1) cho 17 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đợt 2 trao 7.000 thẻ vào cuối năm 2017 cho 165 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; công tác thi đua tiếp tục đi vào chiều sâu với trên 80% tập thể, cá nhân được các cấp công nhận, khen thưởng danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, tập thể lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua, “Người tốt - việc tốt”,  “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội công đoàn Quận và LĐLĐ Thành phố giao về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Phát triển mới 120 CĐCS, 7.551 đoàn viên trong đó có 13 CĐCS được thành lập theo điều 17-Điều lệ công đoàn Việt Nam và  96 CĐCS và 5.923 đoàn viên được thành lập theo Nghị quyết 09 của Thành uỷ Hà Nội; công tác nữ công có nhiều đổi mới với 21.586 nữ CNVCLĐ trên địa bàn quận đạt danh hiệu “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” cấp cơ sở, hàng chục tập thể và trên 200 cá nhân đạt cấp quận, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp thành phố và của Tổng Liên Đoàn; …

Vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ

Với khẩu hiệu hành động: “Công đoàn Quận Long Biên đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng quận Long Biên văn minh, từng bước hiện đại”, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, BCH LĐLĐ quận Long Biên xác định 10 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ được xác định là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của các cấp công đoàn.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đỗ Mạnh Hải chúc mừng Đại hội

Cùng với đó, phát huy sức mạnh truyền thống của CNVCLĐ quận với việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục kết hợp nhuần nhuyễn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng phong trào nữ CNVCLĐ sẽ là nền tảng để công đoàn quận Long Biên giữ vững vị trí của tổ chức đại diện CNVCLĐ, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đề ra.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến nhiệt liệt chúc mừng các đại biểu dự đại hội, Chủ tịch ghi nhận: 5 năm qua, phong trào công đoàn Liên đoàn Lao động quận Long Biên tiếp tục có bước phát triển, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng tổ chức công đoàn Thủ đô. Đồng chí đặc biệt biểu dương 6 kết quả nổi bật trên các mặt: công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tuyên truyền, giáo dục động viên đội ngũ CNVCLĐ phát huy vai trò tiền phong của giai cấp công nhân, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác xã hội công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn. Về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới, Chủ tịch mong muốn ngay sau Đại hội Ban chấp hành mới cần xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, với trọng tâm hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động, lấy địa bàn CĐCS là trọng tâm để triển khai thực hiện Nghị quyết. Công đoàn cần tập trung tham gia xây dựng và ký kết, giám sát thực hiện việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, bữa ăn ca của người lao động, thực hiện nghiêm túc NĐ 04/NĐ/CP,  NĐ 60/CP của Chính phủ một cách thực chất.Tập trung quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng BHXH, không đóng kinh phí công đoàn. Đặc biệt, các cấp công đoàn cần nhận định một cách khách quan toàn diện những thuận lợi, khó khăn của Thủ đô, Khu vực và Quốc tế tác động đến hoạt động công đoàn, CNVCLĐ trong việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến đời sống, việc làm của người lao động,trên cơ sở đó làm tốt công tác định hướng, nắm chắc diễn biến, tình hình tư tưởng CNVCLĐ, kịp thời giải quyết những kiến nghị, búc xúc của CNVCLĐ. Đồng thời công đoàn tiếp tục khảo sát, nắm chắc số lượng đoàn viên, quản lý tốt đoàn viên, có nhiều giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn, thành lập CĐCS.

Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn quận Long Biên khóa IV

Với sự tán thành cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành LĐLĐ quận khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 25 đồng chí; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội gồm 10 đồng chí. Đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên.

 

 
Phương Ngà
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác