Hội nghị BCH LĐLĐ huyện Gia Lâm lần thứ 20, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày đăng: 29/11/2017

Sáng 28/11, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ huyện lần thứ 20 nhiệm kỳ 2013- 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí là uỷ viên BCH, uỷ viên UBKT LĐLĐ huyện Gia Lâm khoá IX.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Uỷ viên BCH LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị các đồng chí đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện Gia Lâm năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018; dự thảo báo cáo kết quả hoạt động UBKT công đoàn năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Thông qua danh sách dự kiến xếp loại thi đua CĐCS năm 2017; Lấy ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo chính trị của BCH LĐLĐ huyện Gia Lâm khóa IX trình Đại hội Công đoàn huyện Gia Lâm lần thứ X; Báo cáo tổng kết hoạt động UBKT nhiệm kỳ 2013- 2018; Thông qua Đề án nhân sự BCH, UBKT LĐLĐ huyện khóa X; Đề án Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn huyện Gia Lâm lần thứ X, nhiệm kỳ 2018- 2023; Thông qua danh sách BCH, UBKT LĐLĐ huyện khóa X; Thực hiện quy trình lấy ý kiến giới thiệu nhân sự BCH, UBKT LĐLĐ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Với tinh thần thẳng thắn, các đại biểu dự hội nghị đã sôi nổi thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo các báo cáo và văn kiện nêu trên.

Sau khi lắng nghe các ý kiến bổ sung, đóng góp, Ban chấp hành LĐLĐ đã giao cho Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn chỉnh Báo cáo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động UBKT công đoàn năm 2017; Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH LĐLĐ huyện Gia Lâm khóa IX trình Đại hội Công đoàn huyện Gia Lâm lần thứ X; Báo cáo tổng kết hoạt động UBKT nhiệm kỳ 2013- 2018... ; thực hiện các bước giới thiệu nhân sự báo cáo Thường trực LĐLĐ Thành phố và Thường trực Huyện ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh  - Chủ tịch LĐLĐ huyện nhấn mạnh các kết quả mà LĐLĐ huyện đã đạt được trong năm 2017 có sự đóng góp rất lớn của các đồng chí là ủy viên BCH, UBKT LĐLĐ huyện và mong muốn tập thể BCH LĐLĐ huyện cố gắng nỗ lực hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của huyện.

 
LĐLĐ huyện Gia Lâm
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác