Đại hội Công đoàn ngành Công thương Hà Nội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày đăng: 28/11/2017

Sáng nay, 28/11, tại Hội trường Bộ tư lệnh Thủ đô, Công đoàn ngành Công thương Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Vũ Kim Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố; Đặng Thị Phương Hoa; Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương các tỉnh Hải Phòng, Đắk Kăk, Quảng Ninh

Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả

Tính đến nay, CĐ ngành Công thương đang quản lý 98 CĐCS với 12. 798 đoàn viên, luôn là lực lượng đi đầu trong các phong trào thi đua, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đơn vị, ngành và Thành phố. Trong nhiệm kỳ qua, BCH Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội luôn bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở Công Thương Hà Nội và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn.

BCH Công đoàn ngành đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, cả về nội dung và phương thức hoạt động nhằm đem lại những kết quả cao nhất trên các mặt công tác.

Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội

Công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ, BCH luôn đảm bảo tính khoa học và hiệu quả. BCH đã xây dựng quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm từng đồng chí uỷ viên Thường vụ, uỷ viên BCH phụ trách các chuyên đề và theo dõi các CĐCS, hàng năm có chỉnh sửa và bổ sung Quy chế để phù hợp với tình hình thực tế. Trong nhiệm kỳ qua, Ban thường vụ và BCH Công đoàn ngành đã xây dựng 06 chương trình công tác và các kế hoạch chuyên đề trên các nhiệm vụ. Các chương trình và kế hoạch được xây dựng cụ thể, thiết thực với những mục tiêu, chỉ tiêu và tiến độ thực hiện phù hợp với thực tiễn của từng giai đoạn.

Với những nỗ lực và cố gắng trên, công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ được tăng cường, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Từ năm 2013 đến nay, mức lương bình quân của CNLĐ liên tục tăng, từ 3.832.000 đ/ tháng lên đến 7.153.700 đ/tháng trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC, 56,6% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ. Phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật CĐ Thành phố tổ chức 30 cuộc tuyên truyền cho 3.450 CNLĐ. Ở các CĐCS, đã trợ cấp cho 2.802 đoàn viên, CNLĐ khó khăn với số tiền 1.635.850.000 đồng, riêng CĐ ngành trợ cấp 416 CNLĐ với số tiền 225.105.500 đồng.

Toàn cảnh Đại hội

5 năm qua, CĐ ngành đã phối hợp với Quỹ trợ vốn cho 330 CNVCLĐ vay phát triển sản xuất với số tiền 4.000.000.000 đồng. Ngoài ra, đơn vị cũng làm tốt công tác vận động CNVCLĐ ủng hộ các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện với số tiền 10.151.490.000 đồng.

Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, đoàn viên, CNLĐ thì BCH CĐ ngành khóa X cũng tập trung nâng cao đời sống văn hóa tinh thần với những hoạt động thiết thực, hiệu quả. Điển hình là các hoạt động: Thi văn nghệ trong Cụm thi đua số 6, năm 2013 và 2015 tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ với sự tham gia của 951 vận động viên thi đấu, Ra mắt điểm sinh hoạt văn hóa công ty Cổ phần Tràng An...

Nhờ những cố gắng của lãnh đạo CĐ ngành, sự nỗ lực của đoàn viên, CNVCLĐ, nhiệm kỳ qua CĐ ngành Công thương đã có 437 công nhân giỏi được khen thưởng với tổng số tiền trị giá 230.280.000, 274 sáng kiến sáng tạo được biểu dương, hội thi “Thợ giỏi ngành cơ khí” 3 năm (2013,2015, 2017) có 129 lượt thí sinh trong đó có 54 giải, 161 nữ CNVCLĐ "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được khen thưởng trị giá 62.531.000 đồng...

“Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”

Trong nhiệm kỳ mới, CĐ ngành Công thương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng,  đi đầu trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, hướng về cơ sở; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo Đại hội

5 năm tới, CĐ ngành Công thương sẽ phấn đấu hàng năm có từ 80% lượt CNVCLĐ đạt các danh hiệu: “Lao động tiên tiến”, “Lao động xuất sắc”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”. Có từ 70% trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”; . Có 100% cơ quan HCSN tổ chức Hội nghị CBCC, 70% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị NLĐ, xây dựng, ban hành được Quy chế và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; Phấn đấu 75% doanh nghiệp có thương lượng và ký kết TƯLĐTT; trong đó có ít nhất 35%  bản TƯLĐTT đạt loại A; phấn đấu hàng năm có 80% trở lên công đoàn cơ sở trong cơ quan HCSN và 45% trở lên công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh...

Để đạt được những chỉ tiêu trên, CĐ ngành cần tập trung làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành Công Thương ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH Thủ đô và đất nước, Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi” góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH của đơn vị và của ngành; Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; Nâng cao chất lượng phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động của Ban Nữ công các cấp...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, BCH Công đoàn ngành khóa X đã vượt qua mọi thách thức, khó khăn, tích cực đổi mới sáng tạo trong công tác chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, của Thành phố nên đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ trước đề ra. Trong các mặt công tác, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội đánh giá cao công tác chăm lo, bảo vệ, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ, CNVCLĐ, đặc biệt là công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; công tác thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể, phát triển sâu rộng các phong trào thi đua trong toàn ngành và đến các CĐCS… Bên cạnh việc biểu dương những kết quả đã đạt được của CĐ ngành Công thương trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị trong nhiệm kỳ mới, BCH Công đoàn khóa XI cần tiếp tục chủ động đổi mới hơn nữa cả về nội dung và phương thức hoạt động, đưa ra nhiều sáng kiến, cách làm hay nhằm thúc đẩy mạnh mẽ phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn của ngành, chú trọng đến tổ chức thực hiện, giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; chất lượng bữa ăn ca của NLĐ; hướng dẫn CNLĐ ký kết hợp đồng lao động, tổ chức đối thoại giữa chủ doanh nghiệp, CĐCS và NLĐ với phương châm "Vì lợi ích đoàn viên", "Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm và thu nhập của người lao động”.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã chọn lựa và bầu ra 21 đồng chí tiêu biểu vào Ban chấp hành CĐ ngành Công thương khóa XI.

 
Hải Yến - Phương Ngà
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác