CĐ ngành Giáo dục: Khảo sát đánh giá hoạt động công đoàn cơ sở năm học 2016 - 2017

Ngày đăng: 16/05/2017

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn của các đơn vị trực thuộc, Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát công tác Công đoàn của 19 cụm Công đoàn các đơn vị trực thuộc. Đợt khảo sát được tiến hành từ ngày 5/5 đến ngày 25/5/2017.

Mục đích khảo sát của Công đoàn các cơ sở trường học nhằm đánh giá công tác tuyên truyền giáo dục, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ, công tác tham gia quản lý, quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBGV,NV, sự phối hợp trong việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Công đoàn và các hoạt động chuyên môn nhằm xây dựng đơn vị ổn định hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của đơn vị và của Ngành.

Đồng chí Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cho biết: Đợt khảo sát là dịp để các đơn vị trao đổi công tác chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công đoàn cơ sở, mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền và công đoàn, những hoạt động đổi mới, sáng tạo đạt hiệu quả từ công đoàn cơ sở khối trực thuộc.

Tính đến ngày 12/5/2017, Công đoàn Giáo dục hà Nội đã tổ chức khảo sát được 8/19 cụm.

 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘI
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Hội nghị Ban chấp hành kỳ họp thứ 13

Thu kinh phí Công đoàn: Thực trạng và những giải pháp

Tổng kết Chương trình Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2008 – 2013

Các tin khác