LĐLĐ huyện Gia Lâm: Kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn Việt Nam

Ngày đăng: 16/05/2017

Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện Chương trình công tác công đoàn; công tác Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện năm 2017, trong thời gian từ ngày 29/3 đến ngày 12/5/2017, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Gia Lâm đã tiến hành kiểm tra đồng cấp và kiểm tra 15 đơn vị về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tại các buổi kiểm tra, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện đã nghe báo cáo của các đơn vị về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam như báo cáo thu chi tài chính, quản lý tài sản Công đoàn, các loại quy chế, sổ nghị quyết họp BCH, sổ cập nhật công văn đi, đến và thực hiện kiểm tra đồng cấp việc thu, sử dụng, quản lý tài sản công đoàn theo quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Qua kiểm tra cho thấy, LĐLĐ huyện đã thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, sử dụng, quản lý tài sản công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Hầu hết CĐCS được kiểm tra đã thực hiện tương đối tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chỉ thị, nghị quyết, quy định của các cấp công đoàn. BCH Công đoàn ổn định về tổ chức, phân công nhiệm vụ khoa học, kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác cụ thể, thiết thực. CĐCS đã xây dựng các quy chế phối hợp hoạt động với chuyên môn, chính quyền, tham gia xây dựng quy chế dân chủ, thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể, tham mưu xây dựng thang, bảng lương… Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng đã được quan tâm, chỉ đạo phối hợp thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tại một số ít CĐCS lâm thời việc tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ còn chậm, việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo còn chậm, chế độ sinh hoạt của BCH, UBKT tại một số đơn vị chưa được đảm bảo. Một số nơi việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc tổ chức hội nghị người lao động còn mang tính hình thức, chưa thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Thông qua công tác kiểm tra đã giúp cho tổ chức CĐCS thực hiện đầy đủ, chức năng, nhiệm vụ của BCH CĐCS, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn từ cơ sở đến Huyện ngày càng vững mạnh.

 
Liên Đoàn Lao Động Huyện Gia Lâm
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác