Hội nghị Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành TW Đảng (khóa XII) gắn với viêc "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày đăng: 15/05/2017

 

Tải file đính kèm:1)

 
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Mời dự Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP khóa XV kỳ họp lần thứ 15 (mở rộng)

Kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tuần 3 tháng 12 (tính đến ngày 23/12/2016)

Hội nghị giao ban với các LĐLĐ quận, huyện, TX, CĐ, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở về các nội dung của chuyên đề Chính sách pháp luật

Các tin khác