Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Ngày đăng: 05/11/2015 | 08:39:59

Mới đây, LĐLĐ Quận Cầu Giấy đã ban hành Công văn số 120/LĐLĐ  về việc tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thời gian tiến hành từ ngày 05/10 đến hết ngày 20/11/2015. 

Theo đó, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đề nghị các đơn vị tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng, dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. 

Việc góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng có thể theo toàn bộ nội dung hay theo từng phần, từng vấn đề cụ thể trong hai dự thảo văn kiện nêu trên; trong đó tập trung, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề lớn, quan trọng trong nội dung các dự thảo văn kiện Đại hội XII, cụ thể:

Đối với dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng, đề nghị tập trung thảo luận, góp ý kiến về những nội dung sau:  Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016); mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới (2016-2020); cề đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cề hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; về phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; về phát triển văn hóa, xây dựng con người; về quản lý, phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; về tăng cường quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; về nâng cao hiệu quả đối thoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; về sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đối với Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, đề nghị tập trung thảo luận, góp ý kiến về các nội dung chính sau: Bối cảnh quốc tế, tình hình đất nước trước và sau Đại hội XI, Báo cáo nêu đã sát và phù hợp với tình hình thực tiễn chưa; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém đã đầy đủ và phản ánh sát đúng với thực tế chưa; những nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, yếu kém trong dự thảo Báo cáo đã đầy đủ và xác đáng chưa; dự báo bối cảnh khu vực, quốc tế, cơ hội, thách thức và tác động đến phát triển kinh tế- xã hội của nước ta trong thời gian tới; để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, các quan điểm phát triển trong dự thảo Báo cáo đã thể hiện rõ và phù hợp chưa; mục tiêu tổng quát trong dự thảo báo cáo đã đảm bảo tính bao quát và khả thi chưa; đề nghị cho ý kiến về các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường trong dự thảo Báo cáo; cho ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội nêu trong dự thảo Báo cáo.

Các Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng (Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020) sẽ được đăng tải trên các Báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Hà Nội mới….và trên các Báo điện tử: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Việt Nam NET, Vnexpress, Dân trí …liên tục từ trung tuần tháng 10 năm 2015 đến hết ngày 20/11/2015.

Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, CNVCLĐ thuộc đơn vị, tổng hợp các ý kiến đóng góp, gửi báo cáo tổng hợp ý kiến bằng văn bản về Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy để tổng hợp báo cáo Liên đoàn Lao động Thành phố.

LĐLĐ quận Cầu Giấy
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: