Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Thành lập Công đoàn Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng AVITYCO theo Điều 17

Ngày đăng: 11/10/2016 | 09:54:36

Sáng ngày 8/10, Công đoàn ngành xây dựng HN chỉ đạo người lao động Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng AVITYCO tổ chức Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở theo Điều 17.1 Điều lệ công đoàn Việt Nam.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Phan Văn Bảo - Chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội.N
ăm 2016 được Tng LĐLĐ Vit Nam chn là “Năm phát trin đoàn viên” nên ngay t đầu năm Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội đã xác định đây là nhim v trng tâm và n lc hoàn thành ch tiêu do thành ph giao. Công đoàn ngành đã chủ động t chc tuyên truyn v chế độ, chính sách ca Đảng và nhà nước, đặc bit tuyên truyn B lut lao động, Lut công đoàn và Điu l Công đoàn, cũng như v trí, vai trò và chc năng ca t chc công đoàn Vit Nam cho người lao động ti các đơn v doanh nghip, qua đó người lao động đã nhn thc được ý nghĩa ca vic gia nhp t chc công đoàn Vit Nam.

Sau một thời gian khảo sát tìm hiểu, nhn thy Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng AVITYCO là đơn v có 20 lao động và chưa có t chc công đoàn nên Công đoàn ngành Xây dựng đã tích cực tuyên truyn. Kết quả, Ban vn động thành lp Công đoàn Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng AVITYCO  đã nhn được 20 đơn xin gia nhp t chc công đoàn, sau đó Ban vn động đã báo cáo vi Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội v tình hình ti đơn v và đề ngh Công đoàn ngành h tr thành lp CĐCS.

Ti hi nghị thành lập, Ban vn động đã báo cáo quá trình vn động người lao động gia nhp công đoàn và thành lp t chc công đoàn cơ s, báo cáo danh sách 20 người lao động có đơn t nguyn gia nhp công đoàn và Hi ngh đã bu ra Ban chp hành công đoàn cơ s gm 03 đồng chí.

Phát biu ti hi ngh, đồng chí Phạm Bá Vĩnh thay mt Ban thường v LĐLĐ thành ph ghi nhn nhng ch đạo, quan tâm, to điu kin ca Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội trong việc vận động tuyên truyn người lao động gia nhp t chc công đoàn Vit Nam và thành lp Công đoàn Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng AVITYCO. Đồng chí Phó Ch tch LĐLĐ thành ph cũng giao nhim v cho Ban chp hành công đoàn cơ s phi thc hin tt chc năng, nhim v ca mình là chăm lo quyn và li ích hp pháp chính đáng ca người lao động, cùng vi lãnh đạo đơn v mang đến nhiu li ích hơn cho doanh nghip và người lao động trong thời gian tới.

Hoàng Trang
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: