Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Tập trung chỉ đạo công tác thu tài chính công đoàn

Ngày đăng: 15/06/2013 | 10:26:41

Năm 2013 là năm đầu tiên thực hiện các Quy định mới về thu, phân cấp, phân phối và sử dụng nguồn thu tài chính công đoàn theo Luật công đoàn năm 2012. Việc thực hiện quy định mới nêu trên sẽ có tác động rất lớn đến công tác thu, nguồn thu và quản lý tài chính công đoàn.

Ngay từ đầu năm, LĐLĐ Thành phố đã ban hành Quyết định số 165/QĐ-LĐLĐ ngày 23/1/2013 về việc phân cấp thu kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở, LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở; Hướng dẫn số 50/LĐLĐ ngày 01/02/2013 hướng dẫn các cấp công đoàn thông báo số tài khoản và địa chỉ nộp kinh phí công đoàn đến các đối tượng thực hiện đóng kinh phí công đoàn theo phân cấp của Tổng Liên đoàn LĐVN.


Công tác tài chính công đoàn nói chung và việc thu kinh phí công đoàn khu vực ngoài nhà nước nói riêng còn gặp rất nhiều khó khăn, LĐLĐ Thành phố đã làm việc với 30 đơn vị gồm LĐLĐ quận, huyện, thị xã và CĐ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho thấy công tác chỉ đạo việc lập dự toán, quyết toán tài chính công đoàn hàng năm cần được các cấp công đoàn quan tâm nhiều hơn để nắm tình hình thực tế về số lao động, quỹ lương và việc thực hiện trích đóng kinh phí, đoàn phí công đoàn. Công đoàn cấp trên cơ sở chủ động phối hợp với các ngành như thuế, kho bạc, bảo hiểm xă hội, thống kê, kế hoạch đầu tư... thực hiện việc thanh tra, kiểm tra để có được số liệu thông tin về hoạt động của doanh nghiệp, từ đó có biện pháp thu kinh phí công đoàn phù hợp.

Bên cạnh công tác tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở về những quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ về thu kinh phí công đoàn; do đội ngũ cán bộ CĐCS trong DN ngoài nhà nước thường xuyên biến động, nên các cấp CĐ thường xuyên tổ chức các hình thức, biện pháp phù hợp như kiện toàn tổ chức cơ sở, mở nhiều đợt tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho những cán bộ CĐCS mới. Công đoàn cấp trên cơ sở ngay từ đầu năm phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ chuyên trách công đoàn thực hiện theo dõi đôn đốc, chỉ đạo toàn diện hoạt động công đoàn cơ sở, trong đó có công tác thu kinh phí công đoàn; hàng tuần họp giao ban để thông tin báo cáo, phối hợp trao đổi và đề xuất, thống nhất biện pháp giữa các bộ phận ban chuyên đề, giữa các cán bộ được phân công.

Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, tập trung chỉ đạo phấn đấu thực hiện nâng cao hiệu quả công tác thu kinh phí công đoàn, Thường trực Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 478/QĐ-LĐLĐ ngày 10/6/2013 giao trách nhiệm chỉ đạo và nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thu kinh phí công đoàn 2%, đoàn phí công đoàn cho các đồng chí Thường trực, Trưởng ban và các Ban của LĐLĐ thành phố.

Kim Oanh


Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: