Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Sự năng động, sáng tạo, nhạy bén trong chỉ đạo hoạt động tài chính công đoàn

Ngày đăng: 18/02/2013 | 14:19:37

Nhiệm kỳ 2009 - 2013, suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đời sống, việc làm của người lao động, phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô nói chung và công tác tài chính công đoàn nói riêng, song các cấp Công đoàn đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội XIV Công đoàn Thành phố đề ra, trong đó có chỉ tiêu về công tác tài chính công đoàn.

Công tác tài chính có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hoạt động của các cấp công đoàn. Nhận thức được vấn đề đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các cấp đã tập trung chỉ đạo và hàng năm đều thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu kinh phí, đoàn phí công đoàn. Ngoài hai nguồn thu kinh phí, đoàn phí, hoạt động công đoàn các cấp trong Thành phố còn nhận được sự hỗ trợ kinh phí của các cơ quan, doanh nghiệp và chính quyền Nhà nước cùng cấp. Hệ thống công đoàn Thủ đô đã tích cực khai thác triệt để các nguồn thu, tạo nguồn tài chính đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng phong trào CNVCLĐ Thủ đô. Công tác tài chính công đoàn đã được chi theo đúng quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tập trung đầu tư cho việc tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm như công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước; tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác phát triển đoàn viên, tổ chức hội thi tay nghề, thi cán bộ công đoàn giỏi, phong trào văn nghệ, thể thao, các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người lao động; hoạt động xã hội góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho CNVCLĐ.

Để đạt được kết quả trên là do có sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành với nhiều biện pháp tích cực, kiên quyết, sáng tạo, nhạy bén của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp và sự năng động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác Tài chính công đoàn:

Xác định tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực kế toán của các đơn vị là yếu tố quyết định cho hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn nên ngay sau khi hợp nhất, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ các huyện phía Tây, đảm bảo mỗi đơn vị có 1 kế toán (có trình độ nghiệp vụ từ trung cấp trở lên) để giúp công tác quản lý tài chính đảm bảo quy định.

Chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng và giao dự toán Tài chính công đoàn kịp thời, phù hợp với điều kiện của mỗi đơn vị; đặc biệt là phân cấp toàn diện về thu, chi và quản lý tài chính cho các đơn vị cấp dưới đã tạo sự chủ động và gắn với trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị nên hiệu quả công tác cao hơn. Công tác thu kinh phí, đoàn phí của các đơn vị luôn hoàn thành dự toán được duyệt và số thu năm sau cao hơn năm trước. Thu kinh phí, đoàn phí ở khu vực ngoài Nhà nước có chuyển biến tích cực, khu vực FDI ngày càng tăng và thực hiện có nề nếp. Hoạt động kinh tế công đoàn đạt hiệu quả cao đã góp phần hỗ trợ kinh phí cho phong trào CNVCLĐ Thủ đô và nâng cao thu nhập cho cán bộ công đoàn.

Công tác tuyền truyền, phổ biến, tập huấn về những Chính sách, quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn LĐVN thường xuyên được đổi mới về nội dung. phương pháp và hình thức tổ chức. Nội dung trao đổi tại các hội nghị được xây dựng, truyền tải qua các Slides trình chiếu khoa học, ngắn gọn, dễ hiểu, giúp việc đánh giá và nắm bắt tình hình công việc thuận lợi. Liên đoàn Lao động Thành phố không chỉ quan tâm đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý mà đã coi trọng việc bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ tài chính nhằm hỗ trợ và giúp họ tự tin trong thực hiện nhiệm vụ thu kinh phí; một giải pháp hữu hiệu cho nguồn thu tài chính ngày càng tăng đó là quá trình cán bộ công đoàn kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục chứ không thể chỉ áp dụng một cách cứng nhắc những quy định về mặt pháp lý.

Năm 2013 là năm đầu tiên thực hiện các Quy định mới về thu, phân cấp, phân phối và sử dụng nguồn thu tài chính công đoàn theo Luật công đoàn năm 2012. Việc thực hiện qui định mới nêu trên sẽ có tác động rất lớn đến công tác thu, nguồn thu và quản lý tài chính công đoàn. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn 2% được mở rộng tới các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn và Liên đoàn Lao động quận, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội được phân cấp nội dung quản lý nhiều hơn. Để thực hiện có hiệu quả công tác tài chính Công đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã tổ chức tập huấn Luật Công đoàn năm 2012 và các văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến đội ngũ cán bộ kế toán công đoàn các cấp; yêu cầu Ban Chấp hành công đoàn các cấp cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, luôn luôn sáng tạo, linh hoạt và nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác tài chính công đoàn, góp phần quan trọng vào thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác công đoàn theo Nghị quyết của Đại hội XV công đoàn Thành phố (nhiệm kỳ 2013-2018).

 Kim Oanh

 

Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: